Teksti: Janne Kosonen

MPK:n järjestämät ammunnat keskeytetään

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) keskeyttää 15.7.2019 alkaen toistaiseksi kaikki sen kursseina järjestettävät ammunnat. Syynä keskeytykseen on 15.7. voimaan tuleva uusittu ampuma-aselaki ja osa vapaaehtoisesta maanpuolustuksen laista, joiden mukaan MPK saa järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena ainoastaan valtioneuvoston asetuksella säädetyn koulutusohjelman mukaisia ammuntoja. Kyseinen asetus ei tämän hetken tiedon mukaan ole valmistumassa lain voimaantulopäivään mennessä.

MPK on ilmoittanut peruuttavansa kaikki MPK:n kursseina toteutettavat ammunnat aikavälillä 15.7. – 31.8.2019. Maksetut osallistumismaksut palautetaan.

Ampumatoiminta voi jatkua reserviläisyhdistysten järjestämänä

Uudet 15.7. voimaan tulevat lait eivät vaikuta muiden ampumatoimintaa harrastavien yhdistysten toimintaan. Niinpä ampumatoiminta voi jatkua normaalisti mm. reserviläisyhdistyksissä ja muissa ampumaseuroissa. MPK tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsenjärjestöjensä ampumatoimintaa mm. tarjoamalla vapautuvia ampumaratavuoroja jäsenjärjestöjen käyttöön sopimalla asiasta tukevan joukko-osaston kanssa.

RESUL:n järjestämät SRA-mestaruuskilpailut ja Simo Häyhä tarkka-ampujakilpailu pyritään järjestämään niin, että RESUL vastaa  tapahtumien ampuma-aselain ja kyseisten lajisääntöjen mukaisesta toiminnasta sekä käytännön järjestelyistä ja turvallisuudesta.

Lisätietoja MPK:n ammuntojen keskeyttämisestä löytyy yhdistyksen nettisivuilta: www.mpk.fi