Teksti: Reserviupseeriliitto

Naiset mukaan, asevelvollisuus säilytettävä

TIEDOTE

Suomen Reserviupseeriliitto ja Upseeriliitto ovat antaneet tänään lausuntonsa parlamentaariselle Asevelvollisuuskomitealle.

Molemmat järjestöt pitävät maanpuolustusvelvollisuuden, asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisessä tärkeimpinä:

Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen siten, että järjestelmämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta kehitetään. Kehittämisessä on huomioitava naisten mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustusta palvelevaan koulutukseen nykyistä paremmin. Käytännössä tämä olisi toteutettavissa ottamalla naiset mukaan kutsuntajärjestelmään ja edellyttää henkilöstön lisäämistä kutsuntoja toteuttavaan henkilöstöön. Naisten varusmiespalvelus tulisi edelleen olemaan kuitenkin vapaaehtoista.

Aseellisen palveluksen ja siviilipalveluksen rinnalle voitaisiin ottaa käyttöön koko ikäluokkaa koskeva kansalaispalvelus. Tämä vaatii kuitenkin tarkempaa tarkastelua etujen, haittojen ja kustannusten sekä etenkin käytännön toteuttamisen osalta. Mahdollinen kansalaispalvelus ei saa kuormittaa maanpuolustukseen tarkoitettuja resursseja taloudellisesti eikä sitoa henkilöstöä Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta.

Puolustusbudjetin riittävä taso on varmistettava niin, että Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen saadaan lisää henkilöstöä. Varusmiehille ja reserviläisille on turvattava korkeatasoinen ja turvallinen koulutus. Kertausharjoituksia on lisättävä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden takaamiseksi poikkeus- ja kriisiolosuhteissa. Reserviläisten roolia kertausharjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa pitää kasvattaa. Sodan ajan joukoilla on oltava ajanmukainen varustus.

Asevelvollisuuden ja maanpuolustusvelvollisuuden kehittämisen keskeisenä ajatuksena tulee olla kokonaisturvallisuuden lisääminen ja maanpuolustustahdon lisääminen yhteiskunnassa.

Lausunnon pääsee lukemaan täältä.