Teksti: Reserviupseeriliitto

Palkitsemisrahaston tunnustuspalkinnot Jukka Yrjölälle ja Eemeli Lappalaiselle

Suomen Reserviupseerien tukisäätiön Palkitsemisrahaston vuoden 2023 tunnuspalkinto on myönnetty Jukka Yrjölälle Akaasta ja Eemeli Lappalaiselle Porista.

Jukka Yrjölä on toiminut ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti monissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä niin yhdistys-, piiri- kuin liittotasollakin. Hän on toiminut Akaan Reserviupseerikerhossa useissa vastuutehtävissä, mm. pitkään koulutusupseerina. Hän on toiminut myös MPK:n Akaan koulutusalueen päällikkönä. Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirin varapuheenjohtajana hän oli vuodet 2019–2022 ja piirin puheenjohtajana tämän vuoden alusta alkaen. RUL:n liittovaltuuston jäsenenä Yrjölä toimi vuosina 2007–2022. Vuoden 2023 alusta Jukka Yrjölä on ollut RUL:n liittohallituksen ja liiton taloustoimikunnan jäsen. Toimitusjohtaja, majuri Jukka Yrjölälle myönnettiin Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera 4.6.2023.

Eemeli Lappalainen on toiminut yli kymmenen vuotta aktiivisesti useissa reserviupseeritoiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Vuosina 2012–2019 hän oli Porin Reserviupseerikerhon hallituksen jäsen ja vuosina 2013–2019 Satakunnan Reserviupseeripiirin hallituksen jäsen. Kaksi viimeksi mainittua vuotta hän toimi piirin puheenjohtajana ja samaan aikaan RUL:n liittohallituksen jäsenenä. Vuosina 2020–2022 Lappalainen oli RUL:n liittovaltuuston jäsen. Eemeli Lappalainen on toiminut useita vuosia liiton toimikunnissa mm. järjestö- ja koulutustoimikunnassa. Muun aktiivisuuden lisäksi Eemeli Lappalainen on kunnostautunut useiden reserviliikuntatapahtumien, mm. Porin Kesäyön marssin johtotehtävissä. Tuotekehitysinsinööri, yliluutnantti Eemeli Lappalaiselle myönnettiin Suomen Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali 4.6.2023.

Tunnustuspalkinto yhdistystoiminnassa ansioituneelle
Suomen Reserviupseerien tukisäätiön Palkitsemisrahaston pääoman muodostaa liiton kunniajäsenen ja entisen puheenjohtajan, Tapio Peltomäen vuonna 2021 säätiölle tekemä merkittävä lahjoitus. Lahjoitusvaroista perustettiin sidottu rahasto, jonka tuotoilla palkitaan reserviupseerien yhdistystoiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineita henkilöitä.

Myönnettävästä palkintomäärästä ja palkittavista tekee vuosittain päätöksen säätiön hallitus Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esityksestä. Rahaston sääntöjen mukaan palkittavat henkilöt tulee ensisijaisesti valita jakovuonna Suomen Reserviupseeriliiton kultaisen ansiomitalin tai kultaisen ansiomitalin saajien joukosta.