Teksti: Janne Kosonen

Puolustusvoimilta kirje reserviläisille

Puolustusvoimat lähettää toukokuussa kirjeen jokaiselle reserviläiselle. Asiasta kerrotaan 27.4. alkaen laajasti erilaisissa tiedotusvälineissä ja reserviläiskirjeen omilla nettisivuilla osoitteessa reservilaiskirje.puolustusvoimat.fi. Varsinaiset kirjeet saapuvat reserviläisille 4.-19.5. välisenä aikana.

Reserviläiskirjeen saajia on noin 900 000. Kirjeissä kerrotaan henkilön mahdollisesta sodan ajan sijoituksesta Puolustusvoimien organisaatioon, muusta varauksesta poikkeusolojen tehtävään tai siitä, ettei henkilöllä ole tällä hetkellä yksilöityä sodan ajan sijoitusta. Lisäksi kirjeessä pyydetään tarkistamaan ja korjaamaan henkilötiedoissa mahdollisesti olevat virheet ja puutteet. Lisätietoa reserviläiskirjeestä löytyy täältä.

Puolustusvoimat toivoo lisätietoja reserviläiselle mahdollisesti varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen kertyneestä koulutuksesta tai muusta osaamisesta. Lisäksi toivotaan tietoja mm. henkilön terveydentilassa tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttavat sijoituskelpoisuuteen. Näiden tietojen avulla Puolustusvoimat kykenee sijoittamaan reserviläisiä tehokkaammin erilaisiin tehtäviin sodan ajan organisaatiossaan.

Omissa henkilötiedoissa oleva virheet voi korjata ilmoittamalla muuttuneet tiedot Väestörekisterikeskukselle osoitteessa www.vaestorekisterikeskus.fi. Omaa koulutusta ja muuta osaamista sekä terveydentilaa koskevat muutostiedot tulee ilmoittaa Puolustusvoimien lähimmälle aluetoimistoille. Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.puolustusvoimat.fi sivujen reserviläisille tarkoitetun osion alta.

Reserviläiskirjeet ovat osa vuonna 2010 hyväksytyn ns. Siilasmaan työryhmän loppuraportin toimenpidesuosituksia. Puolustusministerin asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää yleisen asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia ja asevelvollisuusjärjestelmän tulevaisuutta. Työryhmä teki 21 toimenpidesuositusta, joihin sisältyi mm. tiiviimpi yhteydenpito reserviläisiin.

Reserviläiskirjeiden lähetyksen ajankohdan taustalla on loppusuoralla oleva puolustusvoimauudistus. Uudistuksen yhteydessä Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus laski 350 000 henkilöstä 230 000 henkilöön. Yli 95 prosenttia Puolustusvoimien sodan ajan joukoista on reserviläisiä.

Omaan sijoituskelpoisuuteensa voi vaikuttaa mm. reserviläistoiminnan ja -koulutuksen avulla. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen reserviläisille tarjoamasta koulutuksesta löytyy tietoa osoitteesta www.mpk.fi/reservilaiselle.

Lisätietoja myös RUL.n toimistosta (toiminnanjohtaja Janne Kosonen, puh 050 581 0819 / janne.kosonen@rul.fi).