Teksti: Janne Kosonen

Reserviläiset keräävät veteraaneille

Talvisodan päättymisestä tulee 13.3. kuluneeksi 74 vuotta. Reserviläisjärjestöt kunniottavat talvisodan muistoa mm. keräämällä tulevana viikonloppuna varoja sotiemme veteraaneille.

Suomen Reserviupseeriliitonja Reserviläisliiton yhteinen keräystempaus järjestetään 15.-16.3. useilla kymmenillä paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Paikoitellen reserviläiset ovat liikkeellä sotilaspuvuissa. Muutamilla paikkakunnilla keräystempaus järjestetään myöhemmin.

Reserviläisjärjestöt osallistuvat vuosittain Sotiemme Veteraanit keräykseen. Oman keräystoiminnan lisäksi tuetaan varusmieskeräyksiä eri paikkakunnilla. Monin paikoin reserviläiset käytännössä johtavat varusmiesten ja -naisten suorittamia keräyksiä sekä järjestävät niihin liittyviä kuljetuksia.

Sotiemme veteraaneja on elossa yhä 32 000. Heidän keski-ikänsä on 90 vuotta. Sotiemme Veteraanit -keräyksillä tuetaan sotiemme veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla tuotolla avustetaan mm. hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan apuvälineitä sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.

Sotiemme Veteraanit -keräys tuotti viime vuonna 2,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 varusmiesten keräämä osuus oli yli 1,4 miljoonaa euroa. Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton oma keräystoiminta tuotti 90.000 euroa.

Sotiemme Veteraanit 2014 varainhankinta käynnistyi maaliskuun alussa. Kevään varusmieskeräykset jatkuvat toukokuun loppuun. Syksyn keräykset käynnistyvät elokuussa varusmiesten toisen saapumiserän astuttua kesällä palvelukseen. Reserviläisten omia keräyksiä järjestetään pitkin vuotta ja niiden tuotto luovutetaan lyhentämättömänä veteraanien hyväksi.

Sotiemme Veteraanit on valtakunnallisen varainhankinnan tunnus, jossa ovat mukana kaikki veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten  Omaisten Liitto.