Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL hakee lisää tekijöitä kansainvälisen toiminnan tehtäviin

Suomen Reserviupseeriliitto kehittää ja vahvistaa liiton kansainvälisen (kv) toiminnan strategiaa ja rakenteita.

Aikaisemmin syksyllä tehdyn ensimmäisen hakukierroksen perusteella liiton kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kapt Laura Nyman ja RUL:n pääsihteeriksi tulevaan CIOR:n puheenjohtajatiimiin valittiin kapt Pekka Sillanpää.

CIOR on Nato- ja kumppanuusmaiden reserviupseerijärjestö ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää näiden välistä yhteistoimintaa, tukea reservien osaamisen kehittämistä, sekä toimia reserveihin liittyen asiantuntijatahona.

CIOR:n puheenjohtajuus on kaksivuotinen ja se siirtyy Virolta yhteispohjoismaiselle puheenjohtajatiimille kesällä 2024 CIOR:n Tallinnassa pidettävän kesäkongressin päättyessä. CIOR:n seuraava puheenjohtaja on ev Jørn Buø Norjasta ja toinen pääsihteeri on evl Peter Winroth Ruotsista.

CIOR:in puheenjohtajisto johtaa CIOR:in toimintaa. Puheenjohtajisto koordinoi kokousjärjestelyiden asiat kulloisenkin kokousjärjestäjämaan kanssa, sekä valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat. Vuosittaisia kokoustapahtumia on neljä:

CIOR Mid Winter Meeting (MWM), on tammi-helmikuun vaihteessa pidettävä kolmipäiväinen talvikokous NATO HQ:lla Brysselissä
CIOR Summer Congress (SC) on heinä-elokuun vaihteessa järjestettävä viikon mittainen vuosittainen kesäkokous, jonka paikka vaihtuu vuosittain
CIOR In-between-meeting (IBM) on kaksipäiväinen kokous, joka järjestetään sekä keväällä että syksyllä, ja jonka kokouspaikat vaihtelevat

Nyt haemme lisää tekijöitä kansainvälisen toiminnan tehtäviin. Kyseessä ovat luottamustehtävät, joista ei makseta palkkioita, mutta niistä aiheutuneet kulut toki korvataan.

1) Kaksi apulaispääsihteeriä CIOR:n yhteispohjoismaiseen puheenjohtajatiimiin kaksivuotiskaudelle 07/2024–07/2026

Apulaispääsihteerit vastaavat CIOR:n tapahtumien järjestelyistä ja hallinnon tukemisesta. Tehtäviin hakevilta toivomme hyvää kielitaitoa, taloushallinnon osaamista, kokemusta järjestö- tai tiimitoiminnasta, joustavuutta ajankäytössä sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen tuntemista.

Apulaispääsihteerien vastuualueita muodostettaessa katsotaan hakijoiden järjestö- ja työhistoriaa sekä kiinnostusta toimenkuviin kokonaisuutena. Tehtäviin valmistautuminen alkaa vuoden 2024 alkupuoliskolla, jolloin CIOR:n tulevan puheenjohtajan johdolla tapahtuu yhteispohjoismaisen johtotiimin työnjaon ja resursoinnin suunnittelu.

Työskentely on pääsääntöisesti toteutettavissa virka-ajan ulkopuolella pois lukien keskeiset kokoukset:

CIOR Summer Congress, viikon mittainen vuosittainen kesäkokous, paikka vaihtuu vuosittain, vuonna 2024 Virossa
CIOR Mid Winter Meeting, tammi-helmi-kuunvaihteessa, kolmipäiväinen kokous NATO HQ:lla Brysselissä (arkipäivät)
CIOR In-between-meeting (IBM), kevät ja syksy: kokoukset pe-la, myös etäosallistumismahdollisuus
Pohjoismaisen presidencyn kokoukset ajoittuvat osin CIOR-kokousten yhteyteen, jonka lisäksi vuosittain järjestetään keskimäärin 2 muuta kokousta vuorojärjestelyin eri pohjoismaissa (yleensä pe-la)

Tehtäviin valmistautuminen alkaa viimeistään vuoden 2024 alussa, jolloin käynnistyy tulevan CIOR puheenjohtajan (NOR) johdolla tapahtuva yhteispohjoismaisen johtotiimin työnjaon ja resursoinnin suunnittelu. Varsinaisesti tehtävät alkavat loppukesästä 2024 CIOR:n Tallinnassa pidettävän kesäkongressin jälkeen.

2. Edustajat CIOR:n komiteoihin

CIOR:n toiminnassa tärkeässä roolissa ovat eri alojen komiteat. RUL:lla ei ole aikaisemmin ollut säännöllinen edustusta komiteoissa, mutta nyt tarkoituksena on, että Suomella olisi varsinainen jäsen 3–4 komiteassa sekä mahdollisuuksien mukaan kevyempi edustus muissa komiteoissa. Varsinaisten jäsenten odotetaan osallistuvan paikan päällä CIOR:n kesäkongressiin sekä mahdollisesti myös talvikokoukseen ja aktiivisesti komiteoiden etätyöskentelyyn. Muiden edustajien odotetaan osallistuvan ainakin komiteoiden etätyöskentelyyn. Komiteoiden edustajista tullaan muodostamaan RUL:n kansainvälisen toimikunnan runko.

CIOR:lla on seuraavat komiteat:

YRO-komitea (YOUNG RESERVE OFFICERS COMMITTEE) Osana tätä tehtävää on aktiivinen yhteistyö RUL:n nuorten toimikunnan kanssa.
CYBER-komitea (CYBER RESERVE COMMITTEE)
CIMIC-komitea (CIVIL-MILITARY COOPERATION COMMITTEE)
DEFSEC-komitea (DEFENCE ATTITUDES AND SECURITY ISSUES COMMITTEE
STRATCOM-komitea (STRATEGY AND COMMUNICATION COMMITTEE)
LEGAL-komitea (LEGAL AFFAIRS COMMITTEE)
CLA-komitea (CIOR LANGUAGE ACADEMY COMMITTEE)
MILCOMP-komitea (MILITARY COMPETITON COMMITTEE)

Lisätietoja CIOR:n komiteoista löytyy netistä: About us – CIOR

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä toivotaan

Tehtävän vaatimaa osaamista ja kykyä johtaa vapaaehtoisista koostuvaa asiantuntijaorganisaatiota
Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen osaamista, muu kielitaito katsotaan eduksi
Suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentän ja reserviläistoiminnan tuntemusta
Kokemus kansainvälisestä vapaaehtoisesta reserviläis-/reserviupseeritoiminnasta

Hakuaika ja lisätiedot

Kirjalliset hakemukset tehtäviin lähetettävä 15.12. mennessä RUL:n toimistoon ([email protected]). Ilmoita hakemuksessa mihin tehtävään haet (mahdollisuus hake yhteen tai useampaan tehtävään).

Lisätietoja edellä mainituista tehtävistä antavat liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen ([email protected], 050 5810 819), kv-toimikunnan puheenjohtaja Laura Nyman ([email protected], 040 5849 525) ja CIOR:n tuleva pääsihteeri Pekka Sillanpää ([email protected], 050 3321 991).