Teksti: Reserviupseeriliitto

RUL:n neuvottelukunnalta vihreää valoa Natolle

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunnan mielestä nyt on oikea aika hakea Nato-jäsenyyttä. Neuvottelukunta kannustaa kevätkokouksessaan hyväksymässään lausunnossa myös liiton toimivaa johtoa selkeästi ilmaisemaan tukensa Suomen liittoutumiselle.

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunta kokousti 12.4. Marskin Majalla, Lopella. Vuonna 1942 rakennettu kelohonkainen rakennus oli alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan Mannerheimin metsästysmaja. Alunperin Repolan pitäjän Lieksajärven rantaan nykyisen rajan itäpuolelle rakennettu maja siirrettiin Lopelle Punelianjärven rannalle 1945. Nykyisin metsästysmaja toimii museona ja alueella on myös tasokas ravintola.

Neuvottelukunta on Suomen Reserviupseeriliiton neuvoa-antava elin, joka koostuu vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä tai sen tukemisessa ansioituneista upseereista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa everstiluutnantti Tapio Peltomäki, ja varapuheenjohtajana majuri Martti Ehrnrooth.

Neuvottelukunnan hyväksymä lausunto kokonaisuudessaan

Juuri kun olimme odottaneet koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan väistyvän, synkkenivät pilvet Venäjän toimien johdosta. Pitkään valmisteltu hyökkäys itsenäisen Ukrainan kimppuun perinteisellä sotakalustolla herätti suomalaisetkin siitä toiveunesta, että Venäjä olisi luotettava kumppani ja naapuri. Tuon maan presidentti on huijannut kaikkia läntisen maailman johtajia ja osoittanut, ettei kunnioita kansainvälisiä sopimuksia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut, miten Venäjä kohtelee liittoutumatonta maata ja tuonut keskustelun keskiöön Suomen turvallisuusratkaisut. Suomi ei ole aiemminkaan selvinnyt yksin idän vihollista vastaan, minkä vuoksi vihdoin nyt on oikea aika hakea Nato-jäsenyyttä. Neuvottelukunta kannustaa Suomen Reserviupseeriliiton toimivaa johtoa selkeästi ilmaisemaan tukensa Suomen liittoutumiselle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut suomalaiset ennenkokemattomalla tavalla aktivoitumaan maanpuolustusasioissa. Liitolla on oikea hetki nostaa esille, mitä kukin upseeri reservissä voi tehdä maamme, oman elinympäristönsä ja läheistensä turvallisuuden hyväksi.

Covid 19 epidemia vaikutti edelleen voimakkaasti kaikkeen liiton vuoden 2021 toimintaan. Osa suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan ja osa siirtämään etätapahtumiksi. Vuoden aikana kehitettiin merkittävästi etätyöskentelyä ja uusia toimintamuotoja, joista varmasti osa jää pysyviksi. Myös teemalla ”Johtajuutta kaikissa oloissa” vietetty liiton 90-juhlavuosi toteutettiin monin osin suunnitelluista poikkeavalla tavalla.

Liiton toimintasuunnitelmassa oli vuodelle 2021 asetetut konkreettiset tavoitteet, mikä on erinomainen toimintatapa. Poikkeavasta ajasta huolimatta pääosa tavoitteista saavutettiin.

Edunvalvontatyössä liitto jatkoi asiantuntijuutta korostavaa linjaansa antaen useita lausuntoja eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille. Neuvottelukunta kannustaa jatkamaan tätä tärkeää työtä.

Liiton talous säilyi edelleen vakaana. Toimintavuoden tulos muodostui huomattavan positiiviseksi johtuen varsinaisen toiminnan menojen jäämisestä alle budjetoidun sekä erityisesti sijoitustoiminnan suunniteltua suuremmista tuotoista.

Jäsenmäärän lasku kaikissa liiton piireissä edellyttää yhä huomiota ja valveillaoloa.

Liiton luottamushenkilöjohto esiintyi vuoden ajan päättäväisenä ja ryhdikkäänä. Toimiston kolmikko osoitti jälleen sitoutumisensa ja kyvykkyytensä.