Teksti: Janne Kosonen

RUL:n puheenjohtajien toimenkuvat 2012

RUL:n liittohallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa vahvistettiin puheenjohtajiston työnjako sekä valittiin liiton toimikunnat alkaneelle vuodelle. Muutokset puheenjohtajistossa näkyy myös puheenjohtajien toimenkuvissa.

Liiton puheenjohtaja Mika Hannulan vastuualueeseen kuuluvat edelleen yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet, edunvalvonta, viestintä sekä strateginen suunnittelu ja kansainväliset suhteet.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Mikko Halkilahden vastuulla ovat koulutus, järjestötoiminta, sekä jäsenhankinta- ja jäsenhuolto. Hän toimii lisäksi järjestötoimikunnan puheenjohtajana. Mikko Halkilahti on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen jäsen ja sen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja.

Uusi toinen varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä vastaa taloushallinnosta, aatteellisesta toiminnasta, liikunta- ja ampumatoiminnasta sekä liiton toimistosta. Aaro Mäkelä on edelleen myös taloustoimikunnan puheenjohtaja. Taloustoimikunta valmistelee talousasiat liittohallitukselle, seuraa liiton talouden ja sijoitussalkun kehitystä sekä käsittelee projektitukihakemukset.

Liiton johtoryhmänä toimii työvaliokunta, johon kuuluu puheenjohtajiston lisäksi toiminnanjohtaja Janne Kosonen ja järjestösihteeri Saku Liehu. Työvaliokunta valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat talousasioita lukuun ottamatta. Työvaliokunnan vastuulla on myös yhteydenpito keskeisiin yhteistoimintatahoihin, kokonaisvastuu viestinnästä sekä mm. ampuma-aselain ja puolustusvoimauudistuksen seuranta.

Kansainvälinen toimikunta uusittiin

RUL:n koulutustoimikunnan keskeinen tehtävä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen johtamiskoulutuksen kehittäminen ja kouluttajakoulutus yhteistyössä MPK:n kanssa. Tänä vuonna toimikunta perehtyy myös reserviupseerin urapolkuun liittyviin kysymyksiin. Toimikunnan puheenjohtajana jatkaa Marko Puumalainen.

Mikko Halkilahden johtamalla järjestötoimikunnalla on alkavalle vuodelle pitkä hoidettavia asioita. Alkuvuoden tärkein tehtävä on RUL:n toimintapäivän rastitehtävien ja ohjeistuksen valmistaminen. Toimikunta vastaa myös yhdistyspäivän järjestämisestä sekä kokoaa kentän ajatukset nettijäsenrekisterin, sähköisen kuntokortin ja toimintalomakkeen kehittämiseksi. Kaikki näihin asioihin liittyvät ajatukset voi toimittaa suoraan järjestösihteeri Saku Liehulle (jarjesto@rul.fi).

Palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys liittohallitukselle RUL:n kultaisten ansiomitalien ja kultaisten ansiomitalien soljen kera saajista. Liittohallituksen käsittelemä esitys lähetetään puolustusministerille hyväksyttäväksi. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajana toimii liittovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kallio.

Liiton kansainvälinen toiminta järjestetään uuteen malliin. Tärkeimpiin yhteistyötahoihin nimettiin 2 – 3 yhteysupseeria. Heidän tärkein tehtävänsä on yhteydenpito kohdealueensa yhteistyöorganisaatioihin. Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja on Yrjö-Pekka Rautalahti.