Teksti: Janne Kosonen

Sotavahinkosäätiöltä iso tuki vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle

Sotavahinkosäätiö tukee tänä vuonna vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta yhteensä 69.000 eurolla. Maanpuolustuspalkintoja on myönnetty perinteiseen tapaan Kadettikunnan, Maanpuolustuskoulutuskoulutusyhdistyksen, Maanpuolustuskiltojen liiton, Naisten Valmiusliiton, Reserviläisliiton sekä Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä yhteensä 16 hankkeelle ja yhteisölle sekä viidelle henkilölle.

Tämän vuoden suurimman yksittäisen palkinnon sai pohjoiskarjalainen Karjalan poikien kilta, joka palkittiin 5.400 eurolla maakunnan maanpuolustustyön dokumentoinnin digitalisoinnin ja sähköisen viestinnän kehittämisestä. Palkintoa esittivät yhdessä Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto ja Reserviläisliitto. 

Suurehkon palkinnon sai myös Pirkanmaan Henkisen maanpuolustuksen toimikunta, joka palkittiin 3.900 eurolla maakunnan lukiolaisten keskuudessa toteuttavan, turvallisuuspoliittisen tietouden ja kilpailutoiminnan kehittämisestä. Palkintoa esittivät yhdessä Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto. 

Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistys sai 15.000 euron palkinnon naisten sekä nuorten koulutuksen kehittämisestä ja Naisten Valmiusliitto 10.000 euron palkinnon turvallisuuteen sekä varautumiseen liittyvän koulutuksen kehittämisestä. Tarkemmat palkitsemisesitykset ja niiden perustelut saa pyydettäessä esittäjätahoilta.

Suomen Reserviupseeriliiton esityksestä Sotavahinkosäätiö myönsi  yhteensä 10.000 euroa seuraaviin hankkeisiin:

 • Akateeminen Maanpuolustusyhdistys ARU ry:lle 2000 euroa Operaatio Lyijy ja Lihas -hankkeesta.
 • Tapiolan Reserviupseerit ry:lle 2000 euroa ansiokkaasta reserviläisten ampumatoiminnan kehittämisestä.
 • Kymenlaakson Reserviupseeripiiri ry:lle 1500 euroa Kouvolan sotamuistomerkit kuvakirjasta
 • Sulkavan Reserviupseerit ry:lle 1500 euroa aktiivisesta ja näkyvästä vapaaehtoisesta maanpuolustustoiminnasta.
 • Karjalan Poikien Kilta ry:lle 1500 euroa yhteistyössä Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin kanssa yhdessä tehdystä pohjoiskarjalaisen maanpuolustusperinteen taltioimisesta, maanpuolustustiedottamisesta ja sen kehittämisestä (koko palkinto 5.400 euroa. MPKL:n, RES:n ja RUL:n yhteishakemus).
 • Pirkanmaan Reserviläis- ja Reserviupseeripiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunnalle 1500 euroa ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta erityisesti nuoriin kohdistuneesta turvallisuuspoliittisesta kilpailutoiminnasta (koko palkinto 3.900 euroa, RES:n ja RUL:n yhteishakemus).

Muiden järjestöjen esityksestä Sotavahinkosäätiö myönsi seuraavat palkinnot ja tuet

Kadettikunta ry:n esityksestä 10.000 euroa

 • Etelä-Savon kadettipiiri ry:lle 2000 euroa. Perusteena on pitkäaikainen, aktiivinen ja ansiokas maanpuolustusaatteellinen työ piirin toiminta-alueella.
 • Eversti Mika Kalliomaalle 2000 euroa. Eversti, sotatieteiden tohtori Mika Kalliomaa on toiminut erittäin ansiokkaasti Kadettikunnan hallituksessa ja viestintäjaostossa sekä Kylkiraudan päätoimittajana.
 • Eversti evp Heikki Hiltulalle 2000 euroa. Eversti Heikki Hiltula on toiminut pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti Kadettikunnassa ja Oulun kadettipiirissä mm. aktiivisena maanpuolustusaatteellisten seminaarien järjestäjänä ja puhujana.
 • Everstiluutnantti evp Ilkka Kourille 2000 euroa. Everstiluutnantti Ilkka Kouri on toiminut erittäin ansiokkaasti Helsingin kadettipiirissä mm. aktiivisena maanpuolustusaatteellisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjänä.
 • Majuri Esa Koivulle 2000 euroa. Majuri Esa Koivu on toiminut pitkäaikaisesti ja erittäin ansiokkaasti Pohjois-Satakunnan kadettipiirissä mm. aktiivisena maanpuolustusaatteellisten tapahtumien järjestäjänä.

 Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n esityksestä 10.000 euroa

 • Ari Jussilalle 2000 euroa Karjalan Lennosto 1980–2015 historiakirjan kirjoittamiseen
 • Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:lle 2.000 euroa Päämajan Viestikeskus Lokin ja Jalkaväkimuseon Radiohuoneen rakentamiseen, ylläpitoon, esittelyyn ja valtakunnallisen viestiaselajin perinnepäivän järjestämiseen Mikkelissä.
 • Saaristomeren Merivartiokilta ry:lle 2.500 euroa koulutusalus Nallen (Rauma) ja Norpan (Turku) kuomujen hankintaan.
 • Kuopion Asevarikon Kilta ry:lle 2.000 euroa oman lipun hankintaan.
 • Karjalan Poikien Kilta ry:lle 1500 euroa (koko palkinto 5.400 euroa)

Naisten Valmiusliitto ry:n esityksestä 10.000 euroa

 • Naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien valmiuksien parantamiseen koulutuksen kautta. PikkuNASTA-harjoitukset ovat NVL:n valmiusharjoituksia, jotka on luotu vastaamaan suureen koulutuskysyntään NASTA-valmiusharjoitusten rinnalle. Tänä vuonna järjestettävät PikkuNASTA-harjoitukset Savotar 2018 Mikkelissa ja Fanni 2018 Oulussa sisältävät molemmat neljä turvallisuus- ja varautumisaiheista kurssia.

 Reserviläisliitto ry:n esityksestä 10.000 euroa

 • Mikkelin Reserviläiset ry:lle 1400 euroa. Yhdistys on vuosien saatossa kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti siten, että jokaiselle jäsenelle löytyisi mielekästä toimintaa. Mikkelin Reserviläisten päätapahtuma on vuosittainen koko perheen liikuntatapahtuma Marskin Marssi.
 • Merireserviläiset ry:lle 1400 euroa. Vuoden 2018 tapahtumien toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yksi yhdistyksen järjestämistä merkittävistä tapahtumista on 1960-luvulta lähtien toteutettu Aliupseerikoulun toimintapäivä jokaiselle aliupseerikurssille Rannikkoprikaatissa Upinniemessä.
 • Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry:lle 2400 euroa. Toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Piirin suosituin toimintamuoto on maanpuolustuksellinen talkootoiminta.
 • Pirkanmaan Reserviläis- ja Reserviupseeripiirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunnalle 2400 euroa ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta erityisesti nuoriin kohdistuneesta turvallisuuspoliittisesta kilpailutoiminnasta (koko palkinto 3.900 euroa, RES:n ja RUL:n yhteishakemus).
 • Karjalan Poikien Kilta ry:lle 2400 euroa (koko palkinto 5.400 euroa. MPKL:n, RES:n ja RUL:n yhteishakemus).

 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen esityksestä

 • Erityisesti naisten ja nuorten koulutukseen 15.000 euroa.
 • Savo-Karjalan Maanpuolustussoittokunnalle 2.000 euroa (säätiön oma aloite)
 • Etelä-Suomen Maanpuolustussoittokunnalle 2.000 euroa (säätiön oma aloite)

Sotavahinkosäätiön tausta viime sodissa

Eduskunta sääti syksyllä 1939 lain, jolla perustettiin talvisodan tuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. Yhdistysten toiminta jatkui jatko- ja Lapin sodan ajan. Sotavahinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuutettujen kiinteistö- ja irtaimisto- sekä henkilövahingot täysimääräisesti. Kun vahingot oli korvattu, jäljelle jääneet varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön, joka on tukenut merkittävin apurahoin ja avustuksin muun muassa sotiemme veteraaneja ja sotiemme historiaan liittyvää tutkimustoimintaa. Vuonna 2009 aloitetulla maanpuolustuspalkintojärjestelmällä palkitaan henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset vapaehtoisen maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Säätiö jakaa tänä vuonna erilaisia avustuksia yhteensä 400.000 euroa