Teksti: Janne Kosonen

Sotavahinkosäätiön tunnustuspalkinnot 2013

Sotavahinkosäätiö on palkinnut 11 yhteisöä ja 9 henkilöä maanpuolustuspalkinnoilla. Suurimmat yksittäiset palkinnot menivät pääkaupunkiseudulla toimivalle Sissikerholle esikuntatyöskentely kurssin kehittämisestä ja Lapin Reserviläispiirille Arcticmil 2013 sotilastaitokilpailun järjestämisestä. Reserviupseeriliiton esityksestä tunnustuspalkinto myönnettiin Sissikerhon lisäksi Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirille, Ristiinan Reserviupseereille sekä Simo Jääskeläiselle ja Mikko Porvalille.

Sotavahinkosäätiö on vuodesta 2009 alkaen myöntänyt tunnustuspalkintoja vuosittain. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavutukset maanpuolustuksen saralla ovat poikkeuksellisen merkittäviä. Palkintoja myönnetään Kadettikunnassa, Suomen Reserviupseeriliitossa, Maanpuolustuskiltojen liitossa ja Reserviläisliitossa tehdystä maanpuolustustyöstä. Sotavahinkosäätiön puheenjohtajana toimii vakuutusneuvos Peter Küttner ja varapuheenjohtajana yhteiskuntatieteiden maisteri Jaakko Valve.

Sotavahinkosäätiö on nyt myöntänyt edellä mainittujen järjestöjen esitysten pohjalta seuraavat maanpuolustuspalkinnot:

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n esityksestä:

Sissikerho ry, 3000 euron palkinto. Ansiokas ja pitkäaikainen toiminta reservin päällystön osaamisen kehittämisessä.  Helsingin Sissikerhon kehittämää ja toteuttamaa Esikuntatyöskentelyn kurssia on toteutettu vuodesta 1994 lähtien. Esikuntatyöskentelyn jatkokurssi on Puolustusvoimien tilaama Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallinen kurssi, jonka johtaa ja toteuttaa Stadin Sissit – kerhoyhtymä (Sissikerho ja Sissiosasto).

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri ry, 2 000 euron palkinto. Ansiokas tiedotustoiminta ja maanpuolustushengen ylläpito maakunnassa.Piiri on laadukkaan piirilehden, Karjalan Pojat, ja erillisen reserviläisliitteen avulla ylläpitänyt vahvaa maanpuolustushenkeä kertomalla positiivisesti aktiivisesta toiminnasta ja sen jatkumisesta Pohjois-Karjalassa senkin jälkeen, kun Pohjois-Karjalan Prikaati lakkautetaan.

Ristiinan Reserviupseerit  ry, 1000 euron palkinto. Ansiokas ja merkittävä perinnetyö.  Kerhon toimenpitein on saatu hankittua ja paljastettua Y.M Sprengtportenin reliefi Ristiinan Vanhalla sotakoululla vuonna 2009 ja vuonna 2012 pystytetty muistokivi everstiluutnantti Joachim Zachris Dunkerille. Kerho julkaisi myös painetun ja nidotun historiikkinsa vuonna 2012. Kyseisten hankkeiden läpivienti edellytti pienehköltä kerholta merkittävää taloudellista panostusta.

Kapteeni res, TTM Simo Jääskeläinen  (1976) Kuopiosta,  2 000 euron palkinto. Monipuolinen ja ansiokas toiminta reserviläisliikunnassa ja reserviupseeritoiminnassa. Jääskeläinen on toiminut usean vuoden ajan reserviläisliikunnassa järjestäjänä, kilpailijana ja luottamushenkilönä. Tämän lisäksi Simo Jääskeläinen on ollut aktiivinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen luottamustehtävissä toimien aikaisemmin mm. Kuopion Reserviupseerikerhon puheenjohtajana, Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtajana sekä edelleen Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston jäsenenä.

Yliluutnantti res, rikoskomisario Mikko Porvali (1980) Jyväskylästä, 2 000 euron palkinto. Ansiokas kirjallinen tuotanto. Mikko Porvali on aktiivinen reservin upseeri, jolla on vankka kokemus myös kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä. Hän on ansioitunut ja tuottelias tietokirjailija. Hän on kirjoittanut teokset Vakoojakoulu, Kaatunut Normandiassa, Salainen tiedustelija ja Operaatio Hokki. Viimeksi mainittu kirja oli Tieto-Finlandia ehdokkaana vuonna 2011.  Mikko Porvali on lisäksi innostava ja kysytty esitelmöitsijä monista viime sotien aiheista. Hän on toiminut usean vuoden ajan Suomen Reserviupseeriliiton kansainvälisen toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.


Kadettikunta ry:n esityksestä:

Everstiluutnantti, director cantus Matti Orlamo Helsingin Kadettipiiristä, 2 000 euron palkinto.

Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti, filosofian tohtori Aki-Mauri Huhtinen (1966) Helsingin Kadettipiiristä, 2 000 euron palkinto.

Everstiluutnantti Seppo Toivonen Lahden Kadettipiiristä, 2 000 euron palkinto.

Majuri Reino Laajaniemi Kanta-Hämeen Kadettipiiristä, 2 000 euron palkinto.

Pohjanmaan Kadettipiiri,  2 000 euron palkinto.


Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n esityksestä:

Mikko Lahtinen, 2 000 euron palkinto.

Kaakkois-Suomen Viestikilta ry, 2 000 euron palkinto.

Rakuunakilta ry, 2 000 euron palkinto.

Karjalan Prikaatin Kilta ry
, 2 000 euron palkinto.

Kiltasisartoiminkunta, 2 000 euron palkinto.


Reserviläisliitto ry:n esityksestä:

Vääpeli Antti Isosalo Kauhavalta, 1 500 euron palkinto.

Sotilasmestari Juha Räsänen (1955) Valkeakoskelta, 1 500 euron palkinto.

Lapin Reserviläispiiri ry, 3 000 euron palkinto.

Lauritsalan Reserviläiset ry, 2 000 euron palkinto.

Hämeenlinnan Reserviläiset ry, 2 000 euron palkinto.