Teksti: Janne Kosonen

Piirikierros käyntiin Suur-Savosta

Liiton uusi puheenjohtaja Mikko Halkilahti tekee yhdessä liiton muun johdon kanssa alkaneena vuonna jokaiseen reserviupseeripiiriin ulottuvan kenttäkierroksen, jonka tavoitteena on tavata kattavasti sekä liiton omia aktiiveja että piirien tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ensimmäinen piirikierrostapahtuma oli Suur-Savossa.Suur-Savon piirikierros sisälsi soittokierroksen yhdistysten puheenjohtajille, piirin yhteistyökumppaneiden tapaamisen, piirihallituksen- ja piirikokouksen ja maakunnallisen maanpuolustusjuhlan.

Soittokierros yhdistysten puheenjohtajille

Ennen kierroksen saapumista piirin puheenjohtaja Mikko Halkilahti teki soittokierroksen piirin yhdistysten puheenjohtajille. Suur-Savon Reserviupseeripiirissä on 15 yhdistystä, joista Halkilahti tavoitti 10. Vastaanotto soittokierroksella oli erittäin positiivista. Muutamassa yhdistyksessä jopa hämmästeltiin, että liiton puheenjohtaja soittaa yhdistyksiin. Pääosin pienissä yhdistyksissä koettiin nuorten jäsenten vähyyttä isona ongelmana yhdistyksissä. Joissain jopa todettiin, että kaikki paikkakuntalaiset tunnetaan, eikä paikkakunnalta edes löydy nuoria reserviupseereita. Monessa yhdistyksessä toivottiin puolustusvoimilta listaa alueella asuvista reserviupseereista. Toisaalta löytyi myös malliesimerkki, miten pienestä alle 20 jäsenen yhdistyksestä on kasvanut erinomaisella jäsenhankinta ja –huoltotyöllä yli 50 jäsenen yhdistys. Ampumarata tilanne tuntui olevan hyvällä mallilla piirin alueella. Monella yhdistyksellä oli ampumarata omalla paikkakunnalla.

Yhteistyötapaaminen

Yhteistyökumppaneiden tapaaminen oli perjantaina 28.2. Mikkelin upseerikerholla, jonne piiri oli kutsunut paikalle Etelä-Savon aluetoimiston päällikön, evl Heikki Saarennon, MPK:n piiripäällikkö Ari Kuikan sekä reserviläispiirin puheenjohtajan Raimo Mikkosen. Reserviupseeripiiristä paikalla olivat puheenjohtaja Pentti Nuutilainen, toiminnanjohtaja Mauri Parantala sekä Matti Pulkkinen ja Mauno Punkka. RUL:sta paikalla olivat puheenjohtaja Mikko Halkilahti ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen.

RUL:n puolelta piirikierrostapahtumien erityisaiheena ovat uusittu strategia eli Oulun liittokokouksessa hyväksytty kolmivuotissuunnitelma sekä puolustusvoimauudistukseen liittyvä reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen. Paljon keskustelua herätti tulossa olevat paikallispataljoonat ja rekrytointi niihin. Lisäksi keskustelussa mietittiin keinoja, joilla saadaan uusia toimijoita mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön yleensä ja maanpuolustuskoulutukseen erityisesti. Suur-Savossakin hyviä kokemuksia keränneet vänrikkipäivät ovat yksi tärkeä keino nuorien reserviupseereiden tavoittamiseksi.

Piirikokous ja maanpuolustusjuhla

Rantasalmella lauantaina 1.3. pidetyn maanpuolustusjuhlan yhteydessä järjestettiin Suur-Savon reserviupseeripiirin piirihallituksen kokous ja piirikokous. Piirikokouksen yhteydessä Mikko Halkilahti piti  esityksen RUL:n ajankohtaisista asioista.

Suur-Savon alueen reserviupseeri-, reserviläis- ja maanpuolustusnaisten piiri järjestivät lauantaina hienon maanpuolustusjuhlan Rantasalmella, jossa oli paikalla oli noin 200 henkilöä.

Piirikierroskalenteri

Maaliskuun alkuun mennessä on sovittu seuraavien piirikierrostapahtumien ajankohdat:

28.2. – 1.3. Suur-Savo, Mikkeli ja Rantasalmi
12.3. Varsinais-Suomi, Turku
22.3. Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki
26.3. Etelä-Häme, Parola
7.5. Keski-Suomi, Jyväskylä
17. – 18.5. Lappi
15.8. Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
16.8. Kainuu, Kajaani (RUL:n ampumamestaruuskilpailut)
29.–30.8. Pohjois-Karjala, Lieksa (KPK:n jotos)
17.9. Uusimaa
19.–21.9. Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri, Nilsiä (RESUL:n syysjotos)
30.10. Etelä-Karjala, Imatra
6.11. Kymenlaakso, Kouvola
10.11. Helsinki
15.11. Keski-Pohjanmaa, Kokkola

Muiden piirien osalta piirikierrostapahtuman ajankohta on vielä sopimatta.