Teksti: Janne Kosonen

Tapio Peltomäki MPK:n puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto on kokouksessaan 3.12. määrännyt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja neljän jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2017. MPK:n uutena puheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja, KTM Tapio Peltomäki. MPK:n nykyinen puheenjohtaja Juha Korkeaoja on vuoden 2015 loppuun mennessä toiminut yhdistyksen johdossa sääntöjen mahdollistaman neljä vuotta.

Peltomäki (s.1958) on Tilikeskus-Yhtiöiden toimitusjohtaja ja enemmistöosakas. Tilikeskus-Yhtiöiden palveluksessa on Turun, Raision ja Kaarinan viidessä toimistossa yhteensä 90 taloushallinnon ammattilaista. Tapio Peltomäki on toiminut aktiivisesti monissa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehtävissä. Hän on ollut mm. Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja (2002 – 2007), Maanpuolustuksen Tuki ry:n hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja, Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry:n hallituksen jäsen, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön hallituksen jäsen (2003 – ) sekä Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:n hallituksen jäsen (2008 -). Vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa Peltomäki on toiminut mm. johtamiskouluttajana. Sotilasarvoltaan Peltomäki on majuri reservissä.

Valtioneuvosto määräsi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallitukseen neljä jäsentä varajäsenineen. He ovat (varajäsenet suluissa) toiminnanjohtaja Satu Mustalahti Sotilaskotiliitto ry:stä (puheenjohtaja Anne Holmlund Naisten Valmiusliitto ry:stä), vanhempi osastoesiupseeri Erkki Mikkola (vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi) puolustusministeriöstä, kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi (finanssisihteeri Timo Ertola) opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa (ylitarkastaja Alpo Nikula) sisäministeriöstä.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosikokous 11.12. valitsee varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä varahenkilöineen
yhdistyksen jäsenjärjestöjen esityksestä.