Teksti: Reserviupseeriliitto

Tavoitteet vuoden 2011 toiminnalle

Suomen Reserviupseeriliiton toiminnan painopisteitä alkaneena vuonna ovat jäsenhuolto ja -hankinta, ampumatoiminnan kehittäminen sekä maanpuolustuskoulutus. Ensimmäistä kertaa jokaiselle organisaation tasolle on asetettu omia, konkreettisia tavoitteita. Yksittäisen reserviupseerin toivotaan vuoden aikana liikkuvan, ampuvan ja osallistuvan maanpuolustuskoulutukseen.

Liiton toiminnassa varsinaisten painopisteiden lisäksi korostuu myös liiton 80 vuotisjuhlavuosi. RUL:n perustava kokous pidettiin Helsingissä 17.5.2011.

Uutena asiana liiton toimintasuunnitelmaan sisältyy omat tavoitteet organisaation jokaiselle tasolle. Tavoitteita vuoden 2011 toiminnalle:

Reserviupseerit
o Prosenttiammunta on suoritettu.
Prosenttiammuntaan lasketaan kaikki vähintään kymmenen laukausta käsittävät ampumasuoritukset, lisätietoja netistä: http://www.resul.fi/index.phtml?s=52
o Sähköinen kuntokortti aktiivisessa käytössä
Liiton jäsenillä on mahdollisuus käyttää henkilökohtaista sähköistä liikuntapäiväkirjaa ilmaiseksi. Kuntokortti löytyy netistä: http://www.resul.fi/kuntokortti
o On osallistuttu vähintään yhteen kertausharjoitukseen tai yhdelle MPK:n kurssille
Lisätietoja kertausharjoituksista saa puolustusvoimien aluetoimistoista. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kalenteri löytyy netistä: www.mpky.fi

Reserviupseeriyhdistykset
o Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
o Sähköisen kuntokortin käyttäjämäärä on kasvanut yhdistyksen alueella
o Yhdistys on ollut järjestämässä vähintään yhtä liikuntatapahtumaa
o Jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla nettijäsenrekisterissä

Reserviupseeripiirit
o Vänrikkipäivä järjestetään
o Prosenttiammunnassa saavutetaan edellisvuotta parempi tulos
o Piiri jäsenmäärä kasvaa
o Johtamispäivätapahtumia järjestetään piirin alueella
o Piirin nettisivut ovat aktiivisesti käytössä

Liitto
o Vänrikkipäivät järjestetään vähintään viidessätoista piirissä
o Kenttäjohtajan opas valmistuu
o Liiton jäsenmäärä kasvaa
o Liiton näkyvyyttä netissä lisätään
o Liiton visuaalinen ilme uusitaan
o Liiton 80 vuotistapahtumat, mm. johtamispäivätapahtumat, järjestetään suunnitellusti