Toiminnanjohtajat koolla Joensuussa

Perinteiset toiminnanjohtajien neuvottelupäivät kokosivat Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton piirien toiminnanjohtajat Joensuuhun vaihtamaan kokemuksia hyvistä käytännöistä, verkostoitumaan, sekä kuulemaan liittojen ajankohtaisista asioista.

Liittojen ajankohtaisten asioiden esittelyiden lisäksi tapahtumassa kuultiin jäsenyhdistyksille ja piireille tehdyn RESKESUn (Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman) toteuttamista koskeneen kyselyn purku.

Neuvottelupäivien toisena päivänä keskityttiin toiminnan kehittämiseen. Toiminnanjohtajista sekä liittojen hallitusten jäsenistä muodostetut työryhmät jakaantuivat pohtimaan niin RESKESUa, viestintää kuin organisaatiokehitystä.

Vuoden viestintäteko 2023

Lisäksi neuvottelupäivillä jaettiin Vuoden viestintäteko -tunnustuspalkinto. Palkinto myönnettiin Helsingin Reserviupseeripiirille ja Helsingin Seudun Reserviläispiirille uusien toimintojen onnistuneesta ja monipuolisesta viestinnästä.

Reserviläisjärjestöjen Vuoden piirilehtipalkinto myönnettiin vuodesta 1996 lähtien ansioituneelle piirilehdelle. Vuosittain myönnetyn huomionosoituksen palkintona on ollut uusimaalaisen reserviläisaktiivi Reijon Nummelan lahjoittama Sananvapauden Pro Patria -patsas.

Vuonna 2017 perinteinen Vuoden piirilehtipalkinnon tilalle tuli Vuoden viestintäteko -tunnustuspalkinto, joka voidaan myöntää piirilehden lisäksi piirin tai reserviläisyhdistyksen nettisivustolle, muulle sähköiselle viestinnälle, videolle tai yksittäisen tapahtuman viestintäkokonaisuudelle. Tunnustuspalkinto voidaan myöntää myös ansioituneelle viestinnän tekijälle.

Palkinnon saajan ratkaisee Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton nimittämä toimikunta. Tunnustuspalkinnon saajan nimi liitetään edelleen Sanan vapauden Pro Patria -kiertopalkintoon. Lisäksi palkintoon liittyy 500 euron apuraha.

RUL ja RES tutkimusta edistämässä

Reserviläisjärjestöjen tapahtumat jatkuivat perjantaina liittohallitusten saapuessa Joensuuhun. Yhteisen työryhmätyöskentelyn jälkeen siirryttiin Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava Antti Tiilikaisen väitöskirjan aiheen esittelyyn ja siitä käytyyn keskusteluun. Väitöksen aihe on ”Citizen Created Comprehensive Security in the Baltic Sea Region: Volunteers and the State”. Tutkimuksen laajuus on aihepiirissään poikkeuksellinen, ja Reserviupseeriliitto sekä Reserviläisliitto osallistuvat tutkimukseen osallistamalla jäsenistöään tutkimusaineiston keruussa Suomen osalta.

”Odotan löytäväni vapaaehtoisten maanpuolustajien motivaation lähteistä nyansseja, jotka eivät ole olleet perinteisen käsityksen ytimessä”, Tiilikainen kertoo.

Toiminnanjohtajien kaksipäiväiset neuvottelupäivät sisälsivät myös vierailun Pielisjoenlinnaan sekä tutustumisen Pohjois-Karjalan Liiton toimintaan.

Neuvottelupäivien osallistujat Pielisjoenlinnan atriumissa.