Teksti: Reserviupseeriliitto

Tulta toukokuussa! lähestyi jo miljoonaa laukausta 

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton toista kertaa järjestämä Tulta toukokuussa! -haastetapahtuma saavutti jälleen suuren suosion reserviläisten keskuudessa. Haaste sai jo viime vuonna erittäin hyvän vastaanoton. Tämän vuoden haaste saavutti uudet ennätykset.

Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin molempien liittojen alaisissa ampumatapahtumissa yhteensä noin 850 000 laukausta. Reserviläisliiton osuus kaikista ammutuista laukauksista oli 81 prosenttia ja Suomen Reserviupseeriliiton 19 prosenttia. Viime vuoden haasteen aikana laukauksia ammuttiin yli puoli miljoonaa.

Tulta toukokuussa! -haasteeseen kirjattiin tänä vuonna yhteensä 12 460 vähintään kymmenen laukauksen ampumasuoritusta. Viime vuonna ampumasuorituksia kirjattiin kaikkiaan 8 251 kappaletta.

Suomen Reserviupseeriliiton 20 piiristä jäsenmäärään suhteutettuna eniten suorituksia kirjattiin Kainuun Reserviupseeripiirissä, jossa suoritusmerkintöjä tuli kaikkiaan 297. Toiseksi eniten suorituksia jäsenmäärään suhteutettuna kirjattiin Opiskelijain Reserviupseeripiirissä (282 suoritusmerkintää) ja kolmanneksi eniten Etelä-Hämeen Reserviupseeripiirissä (293 suoritusmerkintää).

Yhdistyssarjoja oli kaksi eli pienten yhdistysten ja isojen yhdistysten sarjat. Yhdistyksen jäsenmäärään suhteutettuna Suomen Reserviupseeriliiton aktiivisimmat yhdistykset, joissa on jäseniä 149 tai alle, olivat 1. Åbolands Reservofficersförening r.f. (109 suoritusmerkintää), 2. Nurmeksen Reserviupseerit (128 suoritusmerkintää) ja 3. Ristijärven Reserviupseerit (54 suoritusmerkintää).

Yhdistyksen jäsenmäärään suhteutettuna Reserviläisliiton aktiivisimmat yhdistykset, joissa on jäseniä 150 tai yli, olivat 1. Imatran Reserviupseerikerho (131 suoritusmerkintää), 2. Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura (154 suoritusmerkintää) ja 3. Valkeakosken Reserviupseerikerho (111 suoritusmerkintää).

Aktiivisimmat piirit ja yhdistykset saavat 500 euron kannustintuen, toiseksi aktiivisimmat 300 euron kannustintuen ja kolmanneksi aktiivisimmat 200 euron kannustintuen. Tuet maksetaan elokuun aikana.

Varustelekan lahjakorttien ja RUL-tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien osallistujien kesken suoritettiin kolmen 100 euron Varustelekan lahjakortin arvonta. Lahjakortin voittivat Rainer Horsma, Henna Rauhala ja Erkki Jokikokko. Tämän lisäksi arvottiin seitsemän Suomen Reserviupseeriliiton tuotepalkintoa, jotka menivät seuraaville:

Stig Malmberg
Petri Liimatta
Sami Lillstrang
Hannu Lahtinen
Satu Luoto
Veikko Mattila
Ilkka Ylimartimo

Lahjakortit ja tuotepalkinnot postitetaan voittajille kesä-heinäkuun vaihteessa.

Haastekuukauden aikana järjestettiin myös kaksi teemawebinaaria, jotka keräsivät kuulolle monia ampujan fyysisten ominaisuuksien kehittämisestä sekä sovelletusta reserviläisammunnasta (SRA) ja sen harrastus- ja kilpailumahdollisuuksista kiinnostuneita reserviläisiä. Webinaaritallenteet ovat katsottavissa Reserviläisliiton verkkosivuilta sekä Suomen Reserviupseeriliiton sähköiseltä koulutusalustalta.

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto onnittelevat parhaiten suoriutuneita piirejä ja yhdistyksiä sekä arvonnassa voittaneita. Lämmin kiitos kaikille Tulta toukokuussa! -haasteeseen osallistuneille!