Teksti: Reserviupseeriliitto

Turpotietäjä-kilpailun voitto meni Etelä-Pohjanmaalle

Lukiolaisille suunnattu Turpotietäjä-kilpailu käytiin tänään talvisodan alkamisen muistopäivänä 30.11.2023 Helsingin Ostrobotnialla. Kilpailun pääpalkintona oli suora yliopistopaikka, kun Turun yliopisto tarjosi voittajalle opiskelupaikan yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, pääaineena poliittinen historia. Finaalin kärkikolmikko sai myös palkinnoksi rahastipendit. Kovatasoisen kilpailun voitti Olivia Niukkanen Alajärven lukiosta. Toiseksi sijoittui Thomas Gregory Kulosaaren yhteiskoulun lukiosta ja kolmanneksi Oskari Ahonen Otaniemen lukiosta.

Kilpailun voitto tuli hieman yllätyksenä, koska kilpailu oli todella kovatasoinen. Olen kiinnostunut maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvistä aiheista, joten se varmasti vaikutti kilpailussa menestymiseen, totesi kilpailun voittaja Olivia Niukkanen heti tulosten julkistamisen jälkeen.

Alkukarsinta käytiin lokakuun alussa, kun alkukilpailu järjestettiin lukioissa ympäri maata. Kilpailuun ilmoittautui 68 lukiota ja noin 500 opiskelijaa. Ensimmäistä kertaa mukaan saatiin myös lukio Ahvenanmaalta, kun Ålands lyceum ilmoittautui mukaan kilpailuun. Eteläisimmät lukiot tulivat pääkaupunkiseudulta ja pohjoisin Enontekiöstä. Alkukilpailusta valittiin kahdeksan finalistia, jotka tulivat Helsingistä, Espoosta, Mäntsälästä, Parolasta, Lahdesta, Tampereelta ja Alajärveltä. Espoosta mukana oli kaksi lukiolaista.

Loppukilpailu sisälsi kirjallisen ja suullisen osion. Kirjallisen osion ensimmäisessä tehtävässä kysyttiin Israelin valtion syntyprosessia sekä Israelin ja sen naapurivaltioiden konflikteja 1940-luvulta tähän päivään asti. Toisessa osiossa kysyttiin syitä Lähi-idän kauan jatkuneille kriiseille sekä myös kilpailijan omaa näkemystä Lähi-idän kysymyksen ratkaisuksi. Suullisessa osiossa pyydettiin laatimaan puheenvuoro, jossa tuli perustella, millaisia sisältöjä Suomen kannattaisi saada Suomen ja USA:n kahdenväliseen puolustusyhteistyösopimukseen (Defence Cooperation Agreement, DCA), jota on neuvoteltu elokuusta 2022 lähtien.

Turpotietäjä-kilpailu järjestettiin nyt jo neljännen kerran. Kilpailun tavoitteena on kokonaisturvallisuuden tietämyksen lisääminen sekä maanpuolustustahdon vahvistaminen nuorten keskuudessa. Käytännön järjestelyistä vastaavat Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Kadettikunta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry sekä Turun yliopisto. Arviointiraadissa on mukana edustajat Maanpuolustuskorkeakoulusta, Turvallisuuskomiteasta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:stä sekä Turun yliopistosta. Kilpailun toteuttamista taloudellisesti tukee Turvallisuuden tukisäätiö. Seuraava Turpotietäjän alkukilpailu käydään lukioissa ympäri maata lokakuussa 2024.