Teksti: Janne Kosonen

Uusi jäsenrekisteri käytössä

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen jäsenrekisteri on avattu 15.2. yhdistysten ja kerhojen puheenjohtajille.

Yhdistysten puheenjohtajat ovat iltapäivällä saaneet sähköpostilla ohjeen salasanan noutamiseen. Käyttäjätunnuksena on oma sähköpostiosoite.

Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja oikeuttavat vain oman yhdistyksen jäsentietojen käyttöön. Piirien puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille tunnukset toimitetaan myöhemmin.

Uusi rekisteri toimii osoitteessa www.maanpuolustusrekisteri.fi. Yhdistys tai piiri voi halutessaan antaa käyttöoikeuksia myös muille luottamushenkilöilleen. Näitä koskevat pyynnöt tulee toimittaa suoraan jäsenrekisteriin osoitteella jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi  Pyynnön tulee tulla sellaiselta henkilöltä, jonka luottamushenkilöasemasta on asianomaisen yhdistyksen tai piirin osalta merkintä jäsenrekisterissä, siis esim. yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä. Tunnusten saaminen kestää muutaman päivän.

Uusi rekisteri on helppokäyttöinen ja sisältää kaikki entisen rekisterin ominaisuudet. Vaikka rekisteri on avattu yhdistysten käyttöön, niin se ei ole vielä kuitenkaan aivan valmis. Mm. osa poiminnoista ei vielä välttämättä toimi.

Uusien jäsenten käsittelymenettely poikkeaa aiemmasta. Jokaisesta uudesta jäsenyydestä tulee aiempaan tapaan sähköposti yhdistykselle mutta nyt jäsenyyden voi rekisterissä hyväksyä tai hylätä tai merkitä Käsittelyssä-tilaan. Käytännössä yhdistys voi halutessan nyt hyväksyä uuden jäsenen aikasempaa nopeammin. Toisaalta jälkimmäinen vaihtoehto antaa yhdistyksille niin halutessa lisäaikaa jäsenhakemusten käsittelyyn.

Jäsenmaksulaskutus käynnissä

Suomen Reserviupseeriliiton jäsenmaksulaskutus käynnistyi viikolla seitsemän, jolloin jäsenmaksulaskut postitettiin. Laskut ovat jäsenillä alkaneen viikon aikana. E-laskut ja suoramaksut ovat pian lähdössä pankkeihin alkaneella viikolla.