Teksti: Reserviupseeriliitto

Uusi liittohallitus kokoontui ensimmäisen kerran

Vuoden 2022 liittohallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa lauantaina 15.1. pääasiassa etäyhteyksillä. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti liiton toiminnan painopisteitä ja ajankohtaisia asioita, sekä aloitettiin strategiatyöskentely syksyn liittokokousta silmällä pitäen.

Liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä toivotti liittohallituksen jäsenet tervetulleeksi ja summasi edellisen vuoden tapahtumia. Vuonna 2021 Mäkelän mukaan saavutettiin  paljon, kun liitto juhli omaa 90-vuotista taivaltaan ja vuoden verran viivästynyttä RUK 100-vuotisjuhlaa, sai syksyllä toteutettua onnistuneen piirikierroksen, sekä oli vaikuttamassa suuriin Puolustusvoimien uudistuksiin, kuten puolustuspoliittiseen selontekoon, asevelvollisuuskomitean raporttiin, reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaan sekä paikallisjoukkokonseptiin.

”Meidän toimintamme on yhteiskunnallisestikin tärkeää,” Mäkelä sanoi puheessaan liittohallituksen kokouksen aluksi. ”Ylläpidämme vakaata maanpuolustustahtoa.”

Liiton toiminnan ajankohtaisia painopisteitä ovat reserviläisten koulutuspolkujen kehittäminen reservin johtamiskoulutuksen rinnalle, jota erityisesti liiton koulutustoimikunta työstää yhteistyössä MPK:n kanssa, sekä viestinnän suunnittelun tehostaminen ja viestinnällisten valmiuksien reagointikyvyn kehittäminen.

”Tärkeää on pohtia, miten me tuemme reserviupseereita omalla reserviläisurallaan,” Mäkelä sanoi. ”Haluamme ylläpitää jäsenistömme toimintakykyä ja ampumataitoa.” Yhdeksi tärkeäksi pohdinnan aiheeksi hän nosti sen, miten reserviä pystyttäisiin entistä monipuolisemmin hyödyntämään.

Liittohallituksen kokouksessa aloitettiin valmistautuminen syksyllä Jyväskylässä pidettävään liittokokoukseen ja siinä käsiteltäviin asioihin. Perinteen mukaan suuren liittokokousviikonlopun ohjelmaan on sisältynyt paitsi itse liittokokous, myös juhlaillallinen, lippulinna ja maanpuolustusjuhla. Liittokokouksen päätettäviä asioita ovat mm. liiton puheenjohtajan ja liittovaltuuston valitseminen seuraavalle kolmivuotiskaudelle, sekä liiton mahdolliset sääntömuutokset.

Liittohallituksen kokoonpanon pääsee katsomaan täältä.