Teksti: Reserviupseeriliitto

Uusi projektipäällikkö vahvistamaan Reservin kehittämissuunnitelman jalkauttamista

Koulutusjohtaja (eversti res) Timo Mustaniemi  Maanpuolustuskoulutuksesta (MPK) aloittaa Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton yhteisenä projektipäällikkönä määräaikaisessa tehtävässä 1.5.2023 alkaen.

Tehtäviin kuuluvat muun muassa voimassa olevan Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelman jalkauttamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät, osallistuminen paikallisten ampumaratojen kehittämiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä osallistuminen järjestöjen tulevien vuosien keskeisten hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviin kuuluu tiivis yhteydenpito Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton alaisiin piireihin ja paikallisyhdistyksiin. Tehtävään sisältyy kiinteä yhteistyö Puolustusvoimien, MPK:n, Suomen Ampumaurheiluliiton ja eri ministeriöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Itselleni tarjoutui mahdollisuus yli seitsemän MPK:n vuoden jälkeen kehittää omaa ja hankkimaani osaamista vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentässä hieman eri näkökulmasta. Viime vuodet ovat opettaneet, kuinka hyvin ja millä asenteella ja osaamisella reserviläiset sitoutuvat toimintaan mukaan, toteaa Mustaniemi ja jatkaa.

– Koen tärkeäksi Reservin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden onnistumisen siten, että sen avulla voidaan kehittää Puolustusvoimien suorituskykyä. Osaavat ja toimintaan sitoutuneet reserviläiset ovat siinä aivan keskeisessä roolissa. Tulevaisuudessa reserviläisten merkitys tulee entisestään korostumaan uusien tehtävien myötä, oli kyseessä sitten kansainväliset tehtävät tai laajemmat oikeudet toimia vaikkapa harjoituksissa haasteellisimmissa tehtävissä.

Projektipäällikön määräaikainen tehtävä kestää vuoden 2026 loppuun asti. Lisätietoa asiasta antavat Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen sähköpostitse [email protected] ja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen sähköpostitse [email protected].

Kuva: MPK / Ossi Hietala