Teksti: Reserviupseeriliitto

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeät lait eduskunnan käsittelyyn

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta uudistuu. Lakiuudistus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta lupaa jotain hyvää, mutta herättää myös huolta, toteaa Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti.

 

Katoavatko kouluttautumismahdollisuudet maakunnista?

RUL on loppukesän ja syksyn aikana on ottanut usealla lausunnolla kantaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudelleen järjestelyihin sekä ampuma-aseisiin liittyviin lakiesityksiin.

Nykyisellään MPK:n koulutus jakaantuu kolmeen eri kategoriaan; sotilaalliseen, sotilaallisia valmiuksia parantavaan sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. Uudistuksen myötä näistä ensimmäinen eli sotilaallinen koulutus siirtyisi Puolustusvoimille.

-Uudistus parantaa varmasti koulutuksen tasoa ja valmiutta paikallisjoukoissa, joille tätä koulutusta on suunniteltu suunnattavan, mutta kyllä tässä myös joitain riskejä piilee, liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti sanoo.

Uudistuksen vaarana Halkilahti näkee sijoittamattoman reservin mahdollisuuksien kaventumisen sekä alueellisen eriarvoistumisen mikäli toiminta vähenee tai loppuu kokonaan niissä maakunnissa, joissa ei ole varuskuntaa.

-Säilyykö jäljelle jäävän MPK:n vetovoimaisuus vai näivettyykö koko loppu toiminta, kun terävin kärki MPK:n koulutuksessa katkaistaan ja viedään pois, Halkilahti pohtii.

Liitto on lausunnoissaan korostanut, että erityisesti sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus on äärimmäisen tärkeää, koska se on sijoittamattomalle reserville ainoa mahdollisuus saada sotilaallisten valmiuksien ylläpitoa tukevaa koulutusta Puolustusvoimien ulkopuolella.

 

Ampuma-aselakiuudistus vaikuttaisi pelättyä paremmalta

Erityisen tarkasti liitossa on seurattu Euroopan Unionin asedirektiivin implementointia Suomen lainsäädäntöön. Liitto pitää erityisen tärkeänä, että ampuma-aselain uudistaminen ei heikennä reservin mahdollisuutta ampumataidon ylläpitoon ja kehittämiseen.

-Vielä kesällä näytti siltä, että direktiiviä oltaisiin tulkitsemassa huomattavasti tiukemmin kuin mitä se edellytti, Halkilahti toteaa.

-Pari viikkoa sitten julkaistu esitys ampuma-aselaista oli huomattavasti miellyttävämpää luettavaa. Uusi lakiesitys mahdollistaisi reserviläisten ampumaharrastuksen jatkumisen tulevaisuudessakin.

Liitto antaa puolustusvaliokunnalle marraskuussa vielä yksityiskohtaisen lausunnon ampuma-aselain uudistuksesta.

Suomen Reserviupseeriliiton liittohallitus kokoontui 27.10.2018 Katajanokan Kasinolla käsittelemään tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kokouksen asialistalla on mm. reservin toiminnan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen.

 

***
Lisätietoja: Puheenjohtaja Mikko Halkilahti, 0400 745 234, mikko.halkilahti@rul.fi

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö, joka vaikuttaa maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee toiminnallaan Suomen kokonaisturvallisuutta. Liiton 315 jäsenyhdistykseen kuuluu n. 27.000 reserviupseeria. www.rul.fi