Teksti: Janne Kosonen

Venäjä huolestuttaa maanpuolustusjärjestöjen jäseniä

Reserviläis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen jäseniä huolestuttaa eniten kehitys Venäjällä. Yli 9.000 vastausta keränneessä kyselyssä selvästi yli 80 prosenttia (83,3 %) vastaajista oli vähintään jonkin verran huolestunut Venäjän kehityksestä. Eniten itänaapurimme kehitys huolestutti Maanpuolustusnaisten Liiton jäseniä (91,3 %) ja vähiten Reserviläisliiton jäseniä (80,2 %).

Suhtautuminen Venäjään jakoi kyselyssä eri-ikäisiä vastaajia. Yli kuusikymppisistä vastaajista peräti 90 prosenttia (88,9 %) piti kehitystä huolestuttavana, kun alle 35-vuotiaista vastaajista vain 73 prosenttia oli tällä kannalla.

Seuraavaksi huolestuttavimpana ilmiönä järjestöjen jäsenet pitivät Euroopasta turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrän kasvua, josta oli vähintään jonkin verran huolestunut lähes 83 prosenttia (82,6 %) vastaajista. Kolmannella sijalla huolta aiheuttavissa tekijöissä oli Suomen työllisyystilanne, josta oli huolestunut 82 prosenttia (82,2 %) vastaajista.

Yli puolet reserviupseereista kannattaa NATO-jäsenyyttä
Suhtautuminen Suomen mahdolliseen NATO-jäsenyyteen jakaa liittojen jäseniä. Jäsenyyden hakemista kannatti kyselyssä hieman yli puolet (51,2 %) prosenttia vastaajista ja sitä vastaan oli vajaa kolmannes (29,3 %). Viidennes (19,5 %) ei osannut ottaa asiaan kantaa. Innokkaimmin jäsenhakemuksen jättämistä kannattivat reservinupseerit (55,8 %) ja kiltataustaiset vastaajat, joista lähes 54 prosenttia (53,8 %) oli jäsenhakemuksen kannalla.

Kielteisimmin jäsenyyteen suhtautuivat naisjäsenet. Maanpuolustusnaisten liiton vastaajista vain kolmannes (33,0 %) oli kyselyssä hakemuksen kannalla. NATO-into on laimeampaa myös Reserviläisliiton riveissä, jonka jäsenistä selvästi alle puolet (46,3 %) kannatti kyselyssä jäsenhakemusta.

RUL:n jäsenistä yli puolet on kannattanut Nato -jäsenyyttä jo pitemmän aikaa. Edellisessä kyselyssä toukokuussa 2016  52,3 % kannatti Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 28,5 % jäsenistä ei kannattanut jäsenyyttä ja 19,2 % jätti kertomatta kantansa asiaan. Lokakuussa 2015 tehdyssä kyselyssä Nato -jäsenyyttä kannatti 55,4 % RUL:n jäsenistä 26,0 % ei kannattanut ja 18,7 % ei osannut tai halunnut kertoa kantaansa asiaan.

Suhtautuminen jäsenyyteen jakaa myös eri ikäryhmiä. Nuivimmin jäsenhakemukseen suhtautuivat kyselyssä alle 35-vuotiaat vastaajat, joista runsaat 42 prosenttia (42,6 %) hakisi jäsenyyttä. Yli 60-vuotiasta vastaajista tätä mieltä oli sen sijaan selvästi yli puolet (56,3 %) vastaajista. Eniten vaikeuksia kannanmuodostuksessa oli naisilla, joista lähes 35 prosenttia ei osannut ottaa jäsenyysasiaan kantaa.

Laajassa jäsenkyselyssä tuli taas kerran ilmi, että maanpuolustusjärjestöjen jäsenet kannattavat NATO-jäsenyyttä selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viime marraskuun tutkimuksessa vain 27 prosenttia vastanneista ilmoitti kannattavansa NATO-jäsenyyden hakemista. Kielteisesti jäsenyyteen suhtautui 58 prosenttia ja kantaa ei osannut ottaa 15 prosenttia vastanneista.

Maanpuolustustahto edelleen vahva

Neljän maanpuolustusjärjestön yhteisestä jäsenkyselystä heijastuu vahvasti suomalaisten korkea maanpuolustustahto ja vankka usko omiin puolustusmahdollisuuksiin. Yli 97 prosenttia (97,3 %) vastaajista oli valmis henkilökohtaisesti osallistumaan Suomen puolustamiseen, jos maahamme hyökättäisiin. Lähes 70 prosenttia (69 %) prosenttia miehistä ja runsas puolet naisista piti puolustautumismahdollisuuksiamme erittäin tai melko hyvinä. Yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän säilyttämisen kannalla oli lähes 95 prosenttia (94,7 %) jäsenistä.

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten Liiton jäsenille 20.10.–5.11.2016 välisenä aikana toteutettuun jäsenkyselyyn saatiin peräti 9.462 vastausta. Sähköisen jäsenkyselyn virhemarginaali on yksi prosentti. Liittokohtaiset vastausten virhemarginaalit vaihtelevat 1,4 prosentin ja 6,3 prosentin välillä. Yhteensä em. järjestöissä on 80.736 jäsentä, josta kyselyyn vastasi 11,6 prosenttia.