Teksti: Janne Kosonen

Viides ehdokas RUL:n puheenjohtajakisaan

Leila Kaleva on viides ehdokas RUL:n puheenjohtajaksi. Häntä esittää liiton puheenjohtajaksi Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho. Leila Kaleva on aktiivinen MPK:n kouluttaja ja harjoitusten ja kurssien johtaja. Leila Kaleva toimii aktiivisesti Helsingin
Reserviupseerien Ilmailukerhossa ja lisäksi hän on Akateemisen Maanpuolustusyhdistyksen jäsen.  Sotilasarvoltaan Leila on luutnantti. Koulutukseltaan Leila Kaleva on DI ja hän toimii Finnair Oyj:n strategiajohtajana.

Aikaisemmin puheenjohtajaehdokkaiksi on ilmoitettu neljä henkilöä. Imatran Reserviupseerikerho esittää tehtävään kapteeni Veli-Matti Kesälahtea, Valkeakosken Reserviupseerikerho luutnantti Tuomas Kuusivaaraa Kanta-Helsingin Reserviupseerit ehdottaa tehtävään yliluutnantti Aaro Mäkelää ja Ulvilan Reserviupseerikerho esittää yliluutnantti Petri Rantaa.

Veli-Matti Kesälahti on liiton toinen varapuheenjohtaja sekä Etelä-Karjalan piirin puheenjohtaja.  Veli-Matti on Imatran Reserviupseerikerhon jäsen ja yhdistyksen entinen puheenjohtaja. Koulutukseltaan Veli-Matti Kesälahti on FM ja hän toimii yhteyspäällikkönä Etelä-Karjalan liitossa vastuualueenaan kansainväliset suhteet.

Tuomas Kuusivaara on RUL:n järjestötoimikunnan puheenjohtaja ja hän on aiemmin toiminut mm. Valkeakosken Reserviupseerikerhon ja RUL:n Mentor-toimikunnan puheenjohtajana. Koulutukseltaan Tuomas Kuusivaara on HuK ja hän toimii Discendum Oy:n varatoimitusjohtajana.

Aaro Mäkelä toimii tällä hetkellä liiton ensimmäisenä varapuheenjohtajana sekä liiton edustajana MPK:n hallituksessa. Kanta-Helsingin Reserviupseereiden lisäksi Aaro on Jyväskylän Reserviupseereiden sekä JARU:n ja ARU:n jäsen. Koulutukseltaan Aaro Mäkelä on KTM ja hän toimii ALM Partners Oy:n toimitusjohtajana ja osakasyrittäjänä. 

Petri Ranta on RUL:n liittohallituksen jäsen sekä Satakunnan piirin puheenjohtaja.  Hän on myös Ulvilan REserviupseerikerhon varapuheenjohtaja. Petri Ranta on koulutukseltaan DI ja hän toimii Rantasivula Oy:n toimitusjohtajana.

RUL:n puheenjohtajaehdokkaat esitellään laajemmin liiton nettisivuilla, syksyn Kenttäposteissa sekä lokakuun Reserviläisessä.

Puheenjohtaja valitaan Turun liittokokouksessa 16.11.

Liiton nykyinen puheenjohtaja, argonomi majuri Mikko Halkilahti ilmoitti jo edellisen valinnan yhteydessä, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajan tehtävään nykyisen kauden päättyessä vuoden 2019 lopussa.

Liiton sääntöjen mukaan puheenjohtajaa valittaessa tulevat kysymykseen vain ne suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt, jotka jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ovat ilmoittaneet liittohallitukselle kahta kuukautta ennen liittokokousta. Näin ollen puheenjohtajaehdokkaat tulee ilmoittaa 16.9. mennessä.

Liittokokous valitsee myös liittovaltuuston ja hyväksyy kolmivuotissuunnitelman

Turun liittokokouksen asialistalla on puheenjohtajavaalin lisäksi myös liittovaltuuston valinta sekä kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 – 2022. Liittovaltuusto toimii liiton korkeimpana päättävänä elimenä varsinaisten liittokokousten välisenä aikana.

Liittokokouksissa äänivaltaa käyttävät jäsenyhdistykset. Liittokokouksessa jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista jäsentään kohti.

Oikeus liittokokouksessa käsiteltävien aloitteiden tekemiseen on jäsenyhdistyksillä ja reserviupseeripiireillä. Aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kahdeksan viikkoa ennen kokousta eli Turun kokoukseen tehtävien aloitteiden on oltava liiton toimistossa viimeistään 20. 9.

Lisätietoja liittokokousviikonlopun tapahtumista löytyy liiton nettisivuilta.