Kuva: Susanna Takamaa Teksti: Reserviupseeriliitto

Vuoden 2023 patruunatuki haettavana

RUL jatkaa yhdistysten ja piirien ampumatoiminnan voimakasta tukemista vuonna 2023. Korotettu projektituki ase- ja ampumavarusteille sekä patruunatuki jatkuvat viime vuoden tasolla.

Korotettu ampuma-aseiden hankintatuki

Liitto tukee piirien ja yhdistysten asehankintoja niin, että tuki on kahdelle ensimmäiselle aseelle 500 € / ase ja seuraaville aseille 250 € / ase. Mikäli aseen hankintahinta on alle mainittujen euromäärien, niin tuki on korkeintaan aseen hinnan suuruinen. Hankittavien aseiden määrälle ei ole rajoituksia.

Normaalin projektituen enimmäismäärä on 25 prosenttia hankkeen kustannuksista, kuitenkin enimmillään 2 500 euroa. Yhdistykselle voidaan myöntää edellä mainittua korotettua ampumatoiminnan projektitukea asehankintoja varten, vaikka sille olisi jo myönnetty projektitukea saman vuoden aikana.

Projektitukia ja myös korotettuja asehankintatukia käsitellään liiton taloustoimikunnan kokouksissa. Projektituen loppuvuoden hakuajat ovat 15.5., 15.8. ja 15.11.

Lisätietoja ja projektitukilomake löytyy liiton nettisivuilta: https://www.rul.fi/jasenille/piirit-ja-yhdistykset/projektituki/

Patruunatuki

Myös patruunatukea jatketaan viime vuoden tapaan. Vuonna 2022 patruunatukea haki yhteensä 82 yhdistystä tai piiriä. Vuoden 2022 patruunatuki on maksettu yhdistyksille ja piireille helmi- maaliskuussa. Patruunatuen mahdollistaa Maanpuolustuksen kannatussäätiön merkittävä apuraha liitolle.

Patruunatuen hakulomake on avattu maaliskuun alkupuoliskolla ja se löytyy täältä: https://q.surveypal.com/Patruunatuen-hakulomake-yhdistyksille-ja-piireille-2023 Patruunatuen hakulomake on auki 11.3. – 30.11.2023

Patruunatukea maksetaan tänäkin vuonna yhdistyksille 2,5 € / jäsen ja piireille 0,5 € / jäsen vuonna 2023 tehtyjen patruunaostojen kuitteja vastaan. Jäsenmäärä on yhdistyksen tai piirin maksaneiden jäsenten määrä 31.12.2022. Yhdistys tai piiri voi hakea myös jäsenmäärään perustuvaa patruunatukea korkeampaa tukimäärää. Tämä korotettu tuki on perusteltava hakulomakkeella. Päätös korotetusta patruunatuesta tehdään hakemuskohtaisesti.

Sekä patruunatuen että korotetun ampumatoiminnan projektituen myöntämisehtona on palautettu toimintalomake vuodelta 2022.