Teksti: Reserviupseeriliitto

Vuoden maanpuolustusteko Suur-Savon dronehankkeelle

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuksen vuonna 2023 Etelä-Savoon Maanpuolustusjärjestöjen reserviläisdronehankkeelle. Hanketta johtaa Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry ja siinä ovat mukana Suur-Savon Reserviläispiiri ry, Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Hankkeesta käytetään lyhennettä KX-hanke.

Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuksen 2023 luovuttivat Suomen Reserviupseeriliiton 2. varapuheenjohtaja Mika Pakkanen  toiminnanjohtaja Janne Kosonen perjantaina 8.12.2023 Ikioma Areenalla Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n otteluisännöimän Jukurit-Saipa -Liigaottelun yhteydessä.

Suomen Reserviupseeriliiton tunnustuksen myöntämisperustelujen mukaan miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien kasvanut ja alati kehittyvä merkitys niin yksityisille kuin julkisille toimijoille, niin siviiliviranomaisille kuin sotilasviranomaisille ja armeijoille, niin tiedustelulle kuin aktiivisille sotilaallisille toimenpiteille on tunnustettu tosiasia ympäri maailmaa.

Hankkeessa yhdistyy ennakkoluulottomuus, reservin osaamisen hyödyntäminen sekä hyvät ja laajat yhteistyöverkostot.

Hankkeen perusteluissa nostettiin esille esiin Etelä-Savon reserviläisdronehankkeen ansioina erityisesti seuraavaa:

EDELLÄKÄVIJYYS JA AJANKOHTAISUUS. KX-hanke on ideoitu, käynnistetty ja aloitettu jo kesällä 2021 ennen esimerkiksi helmikuussa 2022 Venäjän Ukrainassa aloittamaa hyökkäyssotaa.

HANKKEEN LAATU JA LAAJUUS. KX-hankkeen kustannusarvio on yli 200.000 euroa. Alusta alkaen hankkeen tavoitteena on ollut hankkia vain ensiluokkaisia, tarkkaan harkittuja ja valittuja laitteita.

YHTEISTYÖN MAHDOLLISTAJA JA KOORDINOIJA. KX-hanke on herättänyt paljon myönteistä huomiota ja julkisuutta. KX-hanke ei olisi eikä tulisi olemaan mahdollinen ilman laajaa tukea niin Suomen vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimijoiden, viranomaisten ja tukijoiden kuin yksityisten eri alojen toimijoiden tukea ja apua.

JATKUVUUS. Maanpuolustusjärjestöt ovat käynnistäneet jatkohankkeen, jossa hankitaan virolaisia kiinteäsiipisiä droneja ja jossa kehitetään viesti- ja johtamisjärjestelmiä. Jatkohankkeen kustannusarvio on n. 600.000 €.

Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuspalkinnon luovutus tapahtui Liigan maanpuolustusottelun Jukurit – SaiPa erätauolla. Kuvassa hankkeen keskeiset toimijat, palkinnon luovuttajat yhdessä puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa.

Suur-Savon Reserviupseeripiirin hankepäällikkö Jussi Saarinen on hankkeen ideoija ja ollut mukana siinä alusta alkaen. Alun perin Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry:n käynnistämä reserviläisdronehanke laajentui vuoden 2022 aikana laajan varautumis- ja maanpuolustustoimijoiden joukon yhteishankkeeksi. Hankkeen kustannusarvio on noin 170.000 euroa ja sisältää varsinaisen dronen lisäksi monipuoliset lisälaitteet erikoiskameroineen ja tukiasema-autoineen.

Rahoituksen varmistuttua reserviupseeripiiri hankki suunnittelun dronen alkuvuodesta 2023 kotimaiselta Muuramessa toimivalta Nordic Drones Oy:ltä. Vuoden 2023 aikana hankkeen ydinryhmä on saanut droneoperaattorikoulutusta ja harjoitellut uudella laitteistolla aktiivisesti.

Reserviupseerien dronejärjestelmän käyttökohteita ovat esimerkiksi viranomaisten tukeminen yhteiskunnalle ja yrityksille elintärkeiden energia- ja infrajärjestelmien vika- ja häiriötilanteiden selvittämisessä, pelastus- ja etsintätehtävissä sekä erilaisissa ilmasta käsin tehtävissä kartoituksissa. Tavoitteena on myös tukea vapaaehtoista maanpuolustusta tukemalla reserviläisten kouluttamista vaativien dronejärjestelmien käyttöön.

– Hankkeen muodostuminen reserviupseeripiirin hankkeesta useiden maanpuolustusjärjestöjen ja -toimijoiden yhteiseksi hankkeeksi on ilahduttanut mieltä monta kertaa, Jussi Saarinen totesi. Hankittavalla dronejärjestelmällä yhdessä jo vireillä olevan jatkohankkeen kanssa on paljon annettavaa monille eri toimijoille: reserviläistoiminnalle, vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle, viranomaisten tukemiselle ja esimerkiksi tarjoaa paljon erilaisia koulutus- ja kouluttautumismahdollisuuksia yleensä vain viranomaisten saatavilla olevalla kokonaisuudella.