Teksti: Reserviupseeriliitto

Vuoden maanpuolustusteko -tunnustuspalkinto Stadin Sisseille

Suomen Reserviupseeriliitto on myöntänyt vuoden 2021 maanpuolustusteko -tunnustuksen Stadin Sisseille esikuntatyöskentelyn koulutusohjelman kehittämisestä ja toteuttamisesta. Palkinto luovutettiin sisseille Mikkelissä liittovaltuuston kokouksen yhteydessä.

Stadin Sissit on järjestänyt Esikuntatyöskentelyn koulutusta eri muodoissaan vuodesta 1995 asti ja kouluttanut yli 1000 reserviläistä esikuntatyöskentelyn osaajaksi.

Nykymuotoista Esikuntatyöskentelyn kurssia on järjestetty vuodesta 2016 alkaen ja Stadin Sissit ovat vahvasti mukana kehittämässä valtakunnallista esikuntatyöskentelyn koulutusohjelmaa yhdessä Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Monet sijoittamattomat kurssin suorittaneet ovat kurssin jälkeen saaneet sa-sijoituksen esikuntatehtävään.

Esikuntatyöskentelyn kurssi on laajentumassa kokonaiseksi koulutusohjelmaksi, joka on valtakunnallinen, yhtenäiset tavoitteet sisältävä koulutuskokonaisuus. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustarjontaan sisältyvä kokonaisuus tukee sekä reserviläisiä että Puolustusvoimia esikuntatyöskentelyn kouluttamisessa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa reserviläisille parempi mahdollisuus kouluttautua esikuntatehtäviin ja samalla Puolustusvoimille mahdollisuuden kehittää sijoitetun reservin osaamista. Tavoitteena on, että verkkokurssin, perus-, jatko- ja erikoiskurssin sisältävä koulutuskokonaisuus on valmis vuonna 2023.

Kuvat: Stadin Sissit

Stadin Sissien kehittämä Esikuntatyöskentelyn koulutuskokonaisuus on hyvä esimerkki reservin osaamisen hyödyntämisestä. Koulutuksen laadun takeena ovat osaavat ja motivoituneet reserviläiset. Koulutuskokonaisuus on myös hyvä esimerkki reserviläisten koulutuspoluista.

Stadin Sissit on kahden tiivistä yhteistyötä tekevän yhdistyksen Helsingin Sissikerhon ja Helsingin Sissiosaston muodostama kerhoyhtymä.

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) perustama Vuoden maanpuolustusteko – tunnustus voidaan myöntää poikkeuksellisen ansiokkaasta maanpuolustusta, maanpuolustustahtoa tai yleistä turvallisuutta lisäävästä teosta yksityishenkilölle, yhteisölle tai projektille. Vuoden maanpuolustusteko palkintoa on myönnetty vuodesta 2001 lähtien.