RUL hakee tekijöitä kansainvälisen toiminnan keskeisiin tehtäviin

Suomen Reserviupseeriliitto kehittää ja vahvistaa liiton kansainvälisen (kv) toiminnan strategiaa ja rakenteita. Liittoon perustetaan uusi kansainvälinen toimikunta, jonka puheenjohtajasta tulee samalla liiton kv-toiminnan johtaja.

Lisäksi Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n seuraava puheenjohtajatiimi (presidency) on Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan yhteinen organisaatio, jossa yhtenä keskeisenä toimijana olisi suomalainen pääsihteeri.

Nyt ensimmäisessä vaiheessa avataan haku kahteen vaativaan ydintehtävään. Tehtävät ovat luonteeltaan luottamustehtäviä, mutta niistä aiheutuneet kulut korvataan.

1. RUL kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajan tehtävä

Tehtävään kuuluvat mm.

 • RUL kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana toimiminen
 • Suomen maaedustajana (Vice President) toimiminen NATO- ja kumppanuusmaiden reserviupseeriorganisaatio CIORin korkeimmassa päättävässä elimessä eli Councilissa
 • Osallistuminen pohjoismaisen reserviupseerien presidiumin toimintaan

Työskentely on pääsääntöisesti toteutettavissa virka-ajan ulkopuolella pois lukien keskeiset kokoukset:

 • CIOR Summer Congress, viikon mittainen vuosittainen kesäkokous, paikka vaihtuu vuosittain, vuonna 2024 Virossa
 • CIOR Mid Winter Meeting, tammi-helmi-kuunvaihteessa, kolmipäiväinen kokous NATO HQ:lla Brysselissä (arkipäivät)
 • CIOR In-between-meeting (IBM), kevät ja syksy: kokoukset pe-la, myös etäosallistumismahdollisuus
 • Pohjoismaisen presidencyn kokoukset ajoittuvat osin CIOR-kokousten yhteyteen, jonka lisäksi vuosittain järjestetään keskimäärin 2 muuta kokousta vuorojärjestelyin eri pohjoismaissa (yleensä pe-la)
 • KV-toimikunnan puheenjohtajana toimiminen (kokoukset järjestettävissä ilta-aikaan)
 • Liiton työvaliokunnan / johtoryhmän kokoukset

Tehtävä alkaa syksyllä 2023 tai viimeistään vuoden 2024 alussa.

2. CIOR pääsihteeri (CIOR Sec Gen Org) yhteispohjoismaisessa puheenjohtajatiimissä

Pohjoismaat ovat päättäneet hakea Naton ja kumppanimaiden reserviupseerijärjestön (CIOR – https://cior.net/) yhteispohjoismaista puheenjohtajuutta. Puheenjohtajuus toteutuu aikavälillä 7/2024–8/2026 [CIOR Summer Congress 2024 (7/2024) – CIOR Summer Congress 2026 (7–8/2026)].

CIORin keskeisenä tehtävänä on edistää NATO- ja kumppanuusmaiden reservien välistä yhteistoimintaa, tukea reservien osaamisen kehittämistä, sekä toimia reserveihin liittyen asiantuntijatahona.

CIORin puheenjohtajisto johtaa CIORin toimintaa puheenjohtajakaudella. Osana tätä puheenjohtajisto koordinoi kokousjärjestelyiden asiat kulloisenkin kokousjärjestäjämaan kanssa, sekä valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat. Vuosittaisia kokoustapahtumia ovat:

 • CIOR Mid Winter Meeting, tammi-helmi-kuunvaihteessa, kolmipäiväinen kokous NATO HQ:lla Brysselissä
 • CIOR Summer Congress, viikon mittainen vuosittainen kesäkokous, paikka vaihtuu vuosittain
 • CIOR In-between-meeting (IBM), kevät ja syksy, kokoukset pe-la, vaihtuvat kokouspaikat osallistujamaissa.

RUL hakee avoimen valintaprosessin kautta CIORiin organisaatioasioista vastaavaa pääsihteeriä (Secretary General), jonka vastuualueelle kuuluvat CIOR-tapahtumien järjestelyiden koordinointi, sekä toimintojen ja talouden järjestäminen. Näistä tehtävistä pääsihteeri vastaa myöhemmin valittavien, johtotiimiin kuuluvien henkilöiden kanssa.

Tehtävään valmistautuminen alkaa viimeistään vuoden 2024 alussa, jolloin käynnistyy tulevan CIOR puheenjohtajan (NOR) johdolla tapahtuva yhteispohjoismaisen johtotiimin työnjaon ja resursoinnin suunnittelu. Varsinainen CIOR Sec Gen Org -tehtävä alkaa loppukesästä 2024 CIOR:n seuraavan kesäkongressin jälkeen.

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä toivotaan

 • Tehtävän vaatimaa osaamista ja kykyä johtaa vapaaehtoisista koostuvaa asiantuntijaorganisaatiota
 • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen osaamista, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • Suomalaisen vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentän ja reserviläistoiminnan tuntemusta
 • Kokemus kansainvälisestä vapaaehtoisesta reserviläis-/reserviupseeritoiminnasta

Kirjalliset hakemukset tehtäviin lähetettävä 15.9. mennessä RUL:n toimistoon ([email protected]). Ilmoita hakemuksessa kumpaa tehtävää haet vai oletko käytettävissä molempiin tehtäviin

Lisätietoja edellä mainituista kv-tehtävistä antavat liiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä ([email protected], 050 540 5416) ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen ([email protected], 050 5810 819).

Muut kansainvälisen toiminnan tehtävien mm. CIOR:n komiteapaikkojen ja CIOR:n puheenjohtajatiimin varapääsihteerintehtävien haut avataan myöhemmin tänä vuonna.