Itämeren alueen reserviupseerit koolla Haminassa

syyskuu 17, 2014

Reserviupseereiden koulutus ja käyttö eri maissa, Itämeren ja Jäämeren alueiden tilanne sekä Venäjä olivat Itämeren alueen reserviupseereiden Baltic Sea Cooperation (BSC) 2014 -seminaarin pääaiheina. Seminaari järjestettiin RUK:ssa Haminassa 11. – 14.9. Paikalla oli 22 reserviupseeria kahdeksasta eri maasta.

Varsinainen seminaari alkoi 12.9. RUK:n johtajan, eversti Timo Pöystin alustuksella Suomen puolustusvoimista sekä reserviupseerikoulutuksesta. Haminan RUK:n kaltainen eri aselajien yhteinen reserviupseerikoulu on ainutlaatuinen oppilaitos kansainvälisestikin. Toisaalta ei laajasti toteutettu yleinen asevelvollisuuskaan ole enää perusratkaisu Itämerenkään alueella. Paikalla olleista maista Suomen lisäksi vain Virossa, Norjassa ja Tanskassa asevelvollisuus on käytössä ja kaikissa näissäkin maissa palveluksen suorittaa selvästi alle puolet miespuolisesta ikäluokasta. Ruotsi, Saksa, Puola ja Latvia ovat luopuneet yleisestä asevelvollisuudesta.

Ajankohtaisluennot Itämeren alueen tilanteesta ja Venäjästä

Seminaarin ajankohtaisluentojen aiheena olivat Itämeren ja arktisen alueen strateginen tilanne sekä Venäjä. Kommodori (evp) Jukka Savisaari totesi alustuksessaan, että monista eroista huolimatta Itämeren alueelle ja arktisilla merialueilla on paljon yhteistäkin. Arktisten alueiden ja pohjoisten reittien rooli tulee jatkossa korostumaan, kun ilmaston lämpeneminen avaa pohjoisia meriteitä, koillis- ja luoteisväylät, meriliikenteelle. Erityisesti koillisväylän avautumisella kauppamerenkululle on merkittäviä strategisia vaikutuksia. Itämeren alueen strateginen merkitys tulee säilymään vähintään entisellään kasvavien liikennemäärien johdosta.

Ulkoasian ministeriön alivaltiosihteeri Matti Anttonen kertoi mielenkiintoisessa alustuksessaan Ukrainan viimeaikaisten tapahtumien vaikeuttavan Venäjän politiikan ennakoitavuutta. Hän piti hyvin todennäköisenä, että erityisesti Krimistä tulee pitkäkestoinen ns. jäätynyt konflikti. Muiltakaan osin hän ei uskonut kovin nopeaan ratkaisuun Ukrainan kriisissä. Anttonen toimi Suomen Moskovan suurlähettiläänä 2008 – 2012.

Kahdeksan maata, kahdeksan erilaista ratkaisua

Seminaarin toisena päivänä keskityttiin reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön eri maissa. Kahta samanlaista ratkaisua ei kahdeksan maan joukosta löytynyt. Reserviupseereita koulutetaan tällä hetkellä varsinaisesti vain Suomessa, Virossa ja Norjassa. Tanskassa ja Ruotsissa suunnitellaan koulutuksen aloittamista uudelleen lähivuosina. Saksassa ja Ruotissa yleisen asevelvollisuuden lakkauttamisesta on vasta vähän aikaa, eikä kaikkia reservin tehtäviin, rekrytointiin ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä ole vielä ratkaistu.

Lauantain ohjelmassa oli maaesittelyjen lisäksi seppeleen lasku Kaatuneiden upseereiden patsaalle sekä tutustumista RUK -museoon Haminassa ja Salpalinja -museoon Miehikkälässä.

Itämeren alueen reserviupseereiden turvallisuuspoliittisia seminaareja on järjestetty vuosittain vuodesta 1998 lähtien. Edellisen kerran seminaari oli Suomessa vuonna 2004.