Maanpuolustusjärjestöt selvittävät tiedotus- ja hallintopalvelujen tiivistämistä

helmikuu 6, 2012

Keskeisten maanpuolustusjärjestöjen puheenjohtajat Mika Hannula (RUL),  Markku Pakkanen (RES) ja Pauli Mikkola (MPKL) ovat 2.2. pitämässään kokouksessa sopineet järjestöjen julkaisutoimintaan sekä hallinto- ja tukipalvelujen nykytilaan sekä niiden mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin liittyvän selvitystyön käynnistämisestä.

Selvitystyö keskittyy Reserviläinen-lehteen, Maanpuolustusyhtiö MPY Oy:hyn, Kustannus Oy Suomen Mieheen ja sen julkaisuihin, sekä järjestöjen hallinto- ja tukipalveluihin, kuten jäsenrekisteriin ja taloushallintoon. Tarkoituksena on selvittää, olisiko em. resurssien ja toimintojen uudelleenjärjestämisellä saatavana lisäarvoa ja kustannushyötyä, sekä hahmottaa malli, miten mahdollinen uudelleenjärjestely kannattaisi toteuttaa.

Selvitystä varten perustetaan työryhmä, jonka jäseniksi jokainen järjestö asettaa yhden luottamushenkilön sekä järjestön toiminnanjohtajan. Selvitystyö alkaa heti ja selvityksen pitää olla valmis kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ryhmän puheenjohtajana toimii RUL:n 2. varapuheenjohtaja Aaro Mäkelä. Järjestöjen puheenjohtajat ohjaavat selvitystyötä ja kokoontuvat tarkastelemaan työn tuloksia ja sopimaan jatkotoimenpiteistä huhtikuussa.