Nato-jäsenyydellä vankka kannatus reserviupseereiden keskuudessa

kesäkuu 12, 2017

RUL:n jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella enemmistö reserviupseereista eli 53,5 % kannattaa Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 28,1 % jäsenistä ei kannata jäsenyyttä ja 18,4 % jätti kertomatta kantansa asiaan. Ruotsin mahdollinen jäsenyys lisäisi Naton kannatusta myös Suomessa. Reserviupseereista peräti 69,9 % haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Nato-jäsenyyden kannatus on alhaisinta nuorten keskuudessa. Alle 35-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 44,9 % ja sitä vastusti 33,7 %. Ruotsin liittyessä Naton jäseneksi kaikissa ikäluokissa selvästi yli puolet kannatti myös Suomen jäsenyyttä.

Reserviupseereiden keskuudessa Nato -jäsenyyden kannatus on pysynyt samalla tasolla jo muutaman vuoden. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Nato -jäsenyyttä kannatti 55,8 % RUL:n jäsenistä ja 26,1 % ei kannattanut. Toukokuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 52,3 % ja sitä vastusti 28,5 % liiton jäsenistä.

Nato -jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (joulukuussa 2016) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 25 % ja vastusti 61 % vastaajista.

Puolustusmäärärahoihin toivotaan korotuksia

Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä (87,9 %) toivoi korotuksia puolustusmäärärahoihin. Tuntuvaa korotusta toivoi 33.5 % vastaajista ja jonkin verran korostusta toivoi 54,4 %. Joka kymmenes vastaaja (10,5 %) piti nykyistä puolustusmäärärahojen taso sopivana ja alle prosentti vastaajista (0,6 %) toivoi puolustusmäärärahoihin jonkin verran tai tuntuvaa vähennystä.

MTS:n tuoreimmassa mielipidekyselyssä 47 % vastaajista toivoi puolustusmäärärahoihin jonkin verran tai tuntuvaa korotusta. Vastaavasti puolustusmäärärahojen alentamista toivoi 9 % MTS:n kyselyyn vastanneista.

Uskoa omaan puolustukseen

RUL:n kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Tähän kysymykseen vastasi myöntävästi liki 97 % RUL:n jäsenistä.

Lähes yhtä vankan kannatuksen RUL:n jäseniltä saa nykyinen yleiseen asevelvollisuuteen perustuva puolustusjärjestelmä. Sitä kannatti 95,4 % vastanneista. Valikoivaan varusmiespalvelukseen siirtymistä kannatti 3,6 % vastanneista ja siirtymistä ammattiarmeijaan vain 0,5 %.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä. Kysely toteutettiin 8.5. – 21.5. ja siihen vastasi 4001 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.