Neuvottelukunta huolissaan reservin asemasta

huhtikuu 30, 2012

Suomen Reserviupseeriliiton neuvottelukunnan kevätkokouksessa käytiin vilkasta keskustelua puolustusvoimauudistuksesta ja puolustusbudjetin leikkauksista. Liiton neuvottelukunnan antamassa lausunnossa kiinnitettiin myös huomiota reservin koulutusmahdollisuuksiin ja maanpuolustustahdon tulevaisuuteen.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen puheenjohtaja Juha Korkeaoja totesi alustuksessaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkityksen korostuvan tulevaisuudessa. Hän muistutti, että kertausharjoitusten alasajo vaikuttaa paitsi puolustuskykyyn myös maanpuolustustahtoon. RUL:n puheenjohtaja Mika Hannula kertoi, että liitto pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan siihen, että kertausharjoitusten määrät saataisiin nostettua edes välttämättömälle tasolle jo ennen vuotta 2015. Hannula korosti lisäksi, että vaikeina aikoina reservin johtajien vastuu kasvaa. Vähintä, mitä jokainen reserviupseeri voi tehdä, on pitää huolta omasta sotilasosaamisesta ja kenttäkelpoisuudesta. Osallistuminen MPK:n kursseille sekä RUL:n toimintapäiviin ovat hyviä tapoja paikata edes osittain syntyvää koulutusvajetta. Neuvottelukunnan jäsenet todistivat moneen ääneen, että parhaillaan käynnissä olevat puolustuksen mullistukset ovat vakava uhka maanpuolustustahdolle. Tämä korostuu erityisesti alueilla, joilta puolustusvoimat on poistumassa kokonaan.

RUL:n neuvottelukunnan puheenjohtajana jatkaa professori, lääkintämajuri Tapani Havia ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja, majuri Martti Ehrnrooth.

Neuvottelukunnan lausunto vuoden 2011 toiminnasta

Suomen Reserviupseeriliiton 80 – juhlavuosi on sujunut tehtyjen suunnitelmien ja laaditun budjetin mukaisesti vilkkaan toiminnan merkeissä. Painopistealueina olleita jäsenhankintaa ja johtajakoulutusta on toteutettu hyvin tuloksin, samoin perinnetoimintaa on hoidettu kiitettävästi. Reservinupseerien edunvalvonnassa ei ole päästy jäsenistön ja maanpuolustuksen kannalta tyydyttävään ratkaisuun.

Koska puolustusvoimien uudistusratkaisut vähentävät myös reservin jatkokoulutusta kertausharjoitusten kautta, kohoaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys sekä maan puolustamisen että maanpuolustushengen ylläpitäjänä entistäkin tärkeämmäksi.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että liittomme nyt entistäkin tehokkaammin tähtää vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämiseen entistä suuremmalle vapaaehtoisjoukolle yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.