Omaehtoinen toiminta vaikuttaa ylennyksiin

maaliskuu 14, 2015

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg on hyväksynyt uuden reserviläisten ylentämisnormin, jonka perusteella omaehtoinen osaamisen ja toimintakyvyn kehittäminen huomioidaan reserviläisiä ylennettäessä. – Tämä on erittäin hyvä, reserviläisiä motivoiva avaus puolustusvoimilta, totesi Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti liittohallituksen kokouksessa 14.3. Helsingissä.
Reserviläisten omaehtoisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittäminen tarkoittaa käytännössä esim. verkko-opiskelua, valtakunnallisiin jotoksiin osallistumista ja fyysisen kunnon testien tekemistä. Näistä aktiviteeteista voi saada ns. koulutuspäiviä, joita voidaan vuosittain lukea enintään kaksi korvaaviksi kertausharjoituspäiviksi. Koulutuspäivillä saattaa olla myös merkitystä, kun reserviläistä sijoitetaan vaativampaan tehtävään.

Heinäkuun alussa voimaan tulevassa ylentämisohjeessa linjataan myös, että puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilaamat harjoitukset tuovat reserviläisille kertausharjoitusvuorokausia. MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen osalta voidaan myöntää rinnasteisia kertausharjoitusvuorokausia aluetoimiston päätöksellä.

Uutta on myös ylentämisvälin osittainen lyheneminen neljään vuoteen. Aliupseereilla se koskee ylennyksiä aina ylikersanttiin asti ja reservin upseereilla ensimmäistä eli luutnantin ylennystä.

– Normin päivittäminen oli perusteltua Puolustusvoimien rakenteessa puolustusvoimauudistuksen seurauksena tapahtuneiden muutosten jälkeen. RUL:n lausunnossaan pääesikunnalle esittämät tarkennukset ja lisäykset normiluonnokseen on huomioitu varsin hyvin, totesi Mikko Halkilahti tyytyväisenä.