Projektituen ja tukisäätiön apurahojen hakeminen samalla lomakkeella

huhtikuu 24, 2015

RUL:n yhdistyksille ja piireille suuntaamien tukien hakumenettelyä on yksinkertaistettu. Nyt liiton projektitukea ja Suomen Reserviupseerien tukisäätiön apurahoja voi hakea samalla netistä löytyvällä lomakkeella.

Projektituki

Yhdistysten projektituki on tarkoitettu sellaisten poikkeuksellisten merkittävien toimintojen, erillisprojektien tai hankintojen rahoittamiseen, joita yhdistykset tai piirit eivät omilla voimavaroillaan kykene rahoittamaan. Hankkeen pitää tukea yhdistyksen varsinaista toimintaa. Tukea voidaan myöntää projekteihin, jotka kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaisbudjettia.

Vuonna 2014 Projektitukea myönnettiin yhteensä 18.545 euroa. Tukea sai 30 hanketta. Yli 500 euron projektituen saivat Tapiola, Mikkeli, Myllykoski, Valkeakoski, Leppävirta, Länsi-Vantaa, Tikkurila, Tampere, Pyhäjärvi, Lapinlahti, Kangasala ja Sissikerho sekä Lapin reserviupseeripiiri. Suurimmat tuen kohdistuivat ampumaratoihin, toimintatiloihin ja asehankintoihin.  Alkaneena vuonna projektitukea on jaossa 20.000 euroa.

Reserviupseerien tukisäätiön apurahat

Yhdistykset ja piirit voivat hakea tukea myös Suomen Reserviupseerien tukisäätiöltä, joka tukee erityisesti aatteellista ja perinnetoimintaa, kuten historiikkien tekemistä ja kantolippujen hankintaa. Tukisäätiö on varautunut myöntämään tänä vuonna apurahoja enintään 6.000 euroa.

RUL:ssa projektitukihakemukset käsittelee taloustoimikunta ja tukisäätiön apurahahakemukset säätiön hallitus. Seuraavat määräajat hakemuksille ovat 15.5., 15.8. sekä 15.11.

Projektitukea ja tukisäätiön apurahoja haetaan yhdellä ja samalla lomakkeella, jonka voi täyttää netissä, tallentaa ja lähettää liittoon sähköpostin liitteenä. Hakulomake löytyy netistä: https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/palvelut-jasenyhdistyksille/projektituki/