Puolustusmäärärahat vaaliteemaksi

tammikuu 14, 2015

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Vaikka puolustusbudjetin kasvattamisesta onkin olemassa selvitysryhmän konsensus, tämä ei vielä tarkoita, että asia on päätetty. Kevään vaalit tulevat olemaan tärkeät ennen kaikkea maamme puolustuksen turvaamisen vuoksi. Puolustusmäärärahat ja maamme uskottava puolustus on nostettava vaaliteemoiksi, vaati RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti liittohallituksen kokouksessa 10.1.

Puolustuksen parlamentaarisen selvitystyöryhmän raportti julkaistiin viime syksynä. Raportissa lähes kaikki puolueet olivat puolustusmäärärahojen asteittaisen korotuksen kannalla vuosina 2016-2020. Määrärahojen korotus olisi vuosittain nouseva 50 miljoonasta 150 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. Vain vasemmistoliitto esitti raporttiin eriävän mielipiteen. Puolustusbudjetin korottaminen on ainoa keino, jolla voidaan taata maallemme uskottava puolustus myös tulevaisuudessa, tiivisti Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) puheenjohtaja Mikko Halkilahti liittohallituksen kokouksessa Helsingissä 10.1.2015.

– Puolustusvoimauudistus suoritettiin puolustusvoimissa mallikkaasti. Tavoitteisiin päästiin kunnialla, jopa vuotta aikaisemmin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli tarkoitus. Uudistusta hankaloitti lisäksi istuvan hallituksen puolustusmäärärahojen raju leikkaus, mitä ei oltu suunniteltu aikaisemmassa puolustusselonteossa. Tästä kurjuudesta me reserviläiset saimme myös osamme tingittyinä harjoitusvuorokausina. Sijoitettu reserviläisjoukko, joka kattaa yli 95 % maamme sodan ajan kenttäarmeijasta, tarvitsee säännöllisen ja riittävän harjoitusrytmin, jotta se pystyy tarpeen tulleen toimimaan. Kolmen vuoden hiljaiselo tulee kuitenkin loppumaan, sillä tänä vuonna puolustusvoimat käskee kertausharjoituksiin noin 18 000 reserviläistä. Tähän kun lisätään puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset ja Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilatut harjoitukset, päästään jo kohtalaiseen 45 000 koulutettuun reserviläiseen, toteaa puheenjohtaja Halkilahti.

– Puolustusvoimat on tehnyt uudistuksensa ja säästönsä sovitusti. Enää ei voida puolustusbudjetista leikata, jos haluamme uskottavuutemme säilyttää. Turvallisuusympäristömme on muuttunut, ja tämän pitää näkyä myös puolustusmäärärahoissa, painottaa Halkilahti.

– Kevään eduskuntavaalit lähestyvät. Vaikka puolustusbudjetin kasvattamisesta onkin olemassa selvitysryhmän konsensus, tämä ei vielä tarkoita, että asia on päätetty. Kevään vaalit tulevat olemaan tärkeät ennen kaikkea maamme puolustuksen turvaamisen vuoksi. Puolustusmäärärahat ja maamme uskottava puolustus on nostettava vaaliteemoiksi. Meidän reserviläisten on hyvä seurata tarkasti ehdokkaiden kannanottoja ja ennen kaikkea seurata, miten edustajat lupauksensa toteuttavat vaalien jälkeen, kehottaa Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti.