RUL:n Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen-sivulta löytyy asiakokonaisuuden keskeinen materiaali

huhtikuu 20, 2018

Yksi Suomen Reserviupseeriliiton keskeisiä tehtäviä on kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Tämä tehtävä on korostunut muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Liitto on ollut aktiivinen toimija mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 207) päivitystyössä ja on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) varautumiskoulutuksen koulutusohjelman keskeinen kehittäjä.

Liiton nettisivuille on avattu  kokonaisturvallisuuden ja varautumisen oma sivu. Sivuilta löytyy keskitetysti runsaasti linkkejä kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvään materiaaliin, mm. MPK:n varautumisen koulutusohjelma, Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017) ja Sisäisen turvallisuuden strategia. 

RUL:n Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen sivu löytyy täältä.