Teksti: Aaro Mäkelä

Puheenjohtajan joulutervehdys

Hyvät Suomen Reserviupseeriliiton jäsenet
– toimintamme kehittyy ja yhteinen joukkomme kasvaa!

Meidät on opetettu kantamaan vastuumme ja osoittamaan hyvää johtajuutta kaikissa oloissa, parhaamme mukaan. Tänä poikkeuksellisena vuotena olemme joutuneet siirtämään monet ennakkosuunnitelmamme sivuun, sekä elämään ja toimimaan vallitsevissa koronaolosuhteissa.

Suunnitelmien muuttuessa toimintaamme ohjaavat arvot. Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) arvot ovat isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Kirjoitettu toimintasuunnitelma on korvautunut yhteisellä toiminnallamme, joka tukee tätä arvopohjaa ja suomalaista kokonaisturvallisuutta. Tarkasteltaessa kuluvaa vuotta tämä yhteinen toimintamme näyttää onnistuneen varsin hyvin.

Liiton jäsenmäärä vuonna 2020 kasvaa. Liittoon kuuluu noin 27 000 suomalaista, viimeisten tietojen mukaan noin kaksisataa enemmän kuin viime vuonna. Hyvä jäsenmääräkehitys ja jäsentyytyväisyys ovat olleet vuoden strategisia painopisteitä. Työtä on tehty upeasti niin liitossa, piireissä kuin yhdistyksissäkin. Toivotamme niin uudet valmistuneet reserviupseerit kuin varttuneemmatkin mukaan liittyneet ilolla joukkoomme, kiitokset kaikille asiaan kuluvana vuonna vaikuttaneille!

Kuluvan vuoden yhteistoiminnassa on korostunut vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kohdistuneet laki- ja toiminnalliset muutokset. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) kanssa yhteistyössä olemme käsitelleet uuden koulutusjärjestelmän hyviä ja huonoja puolia. Vielä ei ole valmista. Meillä on kuitenkin vahvat edellytykset kehittää yhdessä toimintamallit, jotka palvelevat vahvasti suomalaista maanpuolustuskykyä ja hyödyntävät laajasti vapaaehtoisuutta keskeisenä voimavarana.

Liitto kehittää toimintaansa. Puhuessamme hyvästä johtajuudesta ja jatkuvasta kehittymisestä, tulee meidän katsoa myös itseemme. Kuluvana  vuonna olemme panostaneet liiton pitkän aikavälin kehittämiseen ja tavoitteisiin. Olemme halunneet asiakokonaisuuksille selvät omistajuudet ja vastuut. Liiton hallitus varaa kokouksistaan vähintään tunnin yhteiselle strategiatyölle ja strategia-asioita edistetään työryhmissä kokousten välillä. Samaa toiminnallista logiikkaa sovelletaan myös muussa liiton toiminnassa.

Etäosallistuminen ja sähköiset alustat ovat nousseet tärkeiksi kaikilla yhteiskunnan aloilla, myös RUL:ssa. Toivomme jo paluuta yhteisiin tapahtumiin ja tapaamisiin, mutta etäosallistumismahdollisuus on tullut jäädäkseen. Moneen matka-ajan vuoksi haastavaan tapahtumaan on helppo osallistua Vaasasta nykyaikaisin etäyhteyksin tai etänä, pidettiin tilaisuus sitten Helsingissä tai Rovaniemellä. Esimerkkinä Vuoden maanpuolustustekona palkitut etämarssitapahtumat. Yhtä lailla liiton keskeisen
palveluntarjonnan, koulutuksen ja aineiston tulee olla helposti saavutettavana koulutusalustoilla. Paljon tästä on saavutettu vuonna 2020 ja työ jatkuu.

Tulevana vuonna tulemme yhdessä panostamaan toimintamme näkyvyyteen, RUL 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin, sekä suomalaisen maanpuolustustahdon,  koulutuksen ja kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Liiton jäseninä, elämäntilanteestamme ja osallistumismahdollisuuksistamme riippumatta, kuulumme arvokkaaseen suomalaisten reserviupseereiden perinteikkääseen joukkoon ja edistämme yhdessä suomalaista maanpuolustustyötä.

Rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2021!