Teksti: Aaro Mäkelä

Vahva ja vakaa maanpuolustuksemme

Elämme aikaa, jossa lähialueidemme turvallisuusympäristö on, ja on jo hetken ollut, melko epävakaa.

Ukrainan ja Valko-Venäjän epävakaat tilanteet, sekä esimerkiksi siirtolaisten käyttäminen hybridivaikuttamisen välineenä tapahtuvat suomalaisittain katsottuna hyvinkin lähellä – kutakuinkin samalla etäisyydellä kuin pohjoinen Suomi on Helsingistä katsoen. Valitettavasti itäisen naapurimme viime aikojen toimet ovat olleet omiaan luomaan turvallisuuspoliittista rauhattomuutta ja epäjärjestystä lähialueillamme.

Suomalainen yhteiskunta on vahva, maanpuolustustahtomme vakaa, sekä maanpuolustukselliset kykymme uskottavat. Uusimman Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan eli MTS:n tutkimuksen mukaan maanpuolustustahtomme yhteiskunnassa on luja ja jopa nousevalla trendillä. Vahva ja vakaa yhteiskunta, luja maanpuolustustahto ja -kyky, sekä luottamus turvallisuuden ammattilaisiimme luovat suomalaisen kokonaisturvallisuuden kestävän pohjan.

Tänä vuonna olemme Suomessa linjanneet Valtioneuvoston Puolustusselonteon kautta pitkäjänteiset periaatteet puolustuksemme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean suositusten pohjalta olemme päivittämässä asevelvollisuusjärjestelmäämme koko asevelvollisuusajan puitteissa. Osana kehittämistä olemme rakentamassa reservin ja kansalaisten entistä vahvempaa hyödyntämistä suomalaisen puolustus- ja turvallisuusjärjestelmän tarpeisiin. RUL on ollut osaltaan mukana suunnittelussa, sekä tarjoamassa ajatuksia ja osaamistaan erityisesti reservin käytön ja potentiaalin entistä paremmaksi hyödyntämiseksi.

Olemme yhteiskuntana tehneet isoja ja linjakkaita päätöksiä puolustuksemme materiaalihankintoihin liittyen. HX-hävittäjähankkeen päätökset pohjautuivat vakaaseen asiantuntijatyöhön maanpuolustuksellisen suorituskyvyn näkökulmasta. Päätöksillä annamme sekä itsellemme ja muille vahvan signaalin, että olemme valmiit panostamaan valmiuksiin, joita tarvitaan suomalaisen yhteiskunnan ja koko Suomen puolustamiseen. Samalla olemme kehittäneet eteenpäin kumppanuuksiamme läntisten kumppaneidemme kanssa – ja hyvä niin. Valtuustomme puheenjohtajaa vapaasti lainatakseni: epävakaina aikoina on hyvä olla liittolaisia.

Lähimmät vuodet tulevat olemaan maanpuolustuksemme ja reservin käytön kannalta kehitystoimien ja muutosten aikaa. Reservin koulutuksen kehittämiseen, muuttuvaan joukkorakenteeseen ja paikallispuolustuskonseptin päivitykseen liittyvät suunnitelmat valmistunevat tulevan vuoden 2022 alkukuukausina. Suunnitelmiin liittyviä muutoksia yksityiskohtineen toteuttanemme yhdessä useampia vuosia: reserviläisten uudet tehtävät ja sitoutumismahdollisuudet paikallispuolustukseen, sähköiset asiointimahdollisuudet Puolustusvoimien kanssa, yhteisen koulutusorganisaatiomme MPK:n entistä laajempi hyödyntäminen, osaamisten hyödyntäminen entistä laajemmin kokonaisturvallisuuden eri tehtäviin. Merkittäviä mahdollisuuksia ja kasvavaa vastuukenttää kaikille, myös, tai eritoten reservin upseereille. Jos liiton edunvalvontatyön näkökulmasta viimeisten parin vuoden painopisteisiin on kuulunut yhteinen suunnittelu, korostunee tuleville vuosille suunnitelmien laadukas alueellinen käyttöönotto ja toteutus.

Turvallisuus tehdään yhdessä ja maanpuolustus kuuluu kaikille. Hyvää joulun aikaa ja turvallista alkavaa vuotta 2022!