Lippua, miekkaa, kivääriä, pistoolia, kameraa, retkeilyvälineitä...
Teksti: Reserviupseeriliitto

EU:n Aselakidirektiivi

EU:ssa on suunnitteilla aselakidirektiivin tiukennus. Liitto on antanut useamman lausunnon asiasta lyhyen ajan kuluessa ja on tuonut omia kanaviaan pitkin reserviläisten näkökannan kuuluville Euroopan Unionissa. Huolestuttavin asia  alustavassa suunnitelmassa on halu siirtää itselataavat kertatuliaseet eli ”puoliautomaattiaseet” kategoriaan A sarjatuli aseiden kanssa. Ja samalla halutaan kieltää sarjatuliaseet ja sotilasaseet siviileiltä. Suuri uhka on, että reserviläisten ammunnoissaan käyttämät itselataavat kertatuliaseet menevät kiellon mukana. Tällä olisi merkittäviä vaikutuksia Suomen aktiiviseen reserviläistoimintaan, ampumaurheiluun ja metsästykseen. Suomen reserviupseeriliitto ei voi mitenkään hyväksyä moisia muutoksia.

Suomessa on erilainen kulttuuri ja lainsäädäntö, kuin suuressa osassa muuta Eurooppaa. Meillä on vielä yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuva sodan ajan armeija. Metsästys on myös Suomessa käytännössä kaikille mahdollista, eikä ole vain rikkaiden etuoikeus, niin kuin monessa muussa maassa. Jos aseita tullaan lunastamaan pois on jo puoliautomaattiaseiden korvaushinta useita satoja miljoonia euroja. Tällä rahasummalla, sijoittamalla se suoraan Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintaan, saadaan varmasti tehtyä enemmän yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja laittomien aseiden salakuljetuksen ehkäisemiseksi.

Liitto on ollut mukana antamassa lausuntoja Ampumaharrastusfoorumin ja Reserviläisurheiluliiton kautta. Olemme myös antaneet yhteislausunnon Reserviläisliiton kanssa. Onneksi Sisäministeriö on jo lausunut asiasta kielteisen kannan. Liitto jatkaa edunvalvontatyötä asian tiimoilta.

Annetut lausunnot löytyvät liiton sivuilta kohdasta Reserviupseeriliitto -> Edunvalvonta

Ohessa myös liittojen yhteislausunto EU:n aselakidirektiivin muutoksesta