Teksti: Reserviupseeriliitto

Maanpuolustusvelvollisuus koskee jokaista suomalaista

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) ei kannata reservistä eroamisen kieltämistä. Yksilöille tulee antaa vapaus ja vastuu omista päätöksistä muuttuneissa elämäntilanteissa. Suomalaiset ovat erittäin sitoutuneita maanpuolustukseen ja poikkeusoloissa reserviläisistä saadaan koottua uskottava sekä tehtäviinsä sitoutunut reserviläisarmeija. Jokaisen reservin joukon täytyy koostua toimintakykyisistä yksilöistä, jotta joukko kykenee suoriutumaan sille annetuista tehtävistä. Kuten Ukrainan puolustustaistelusta ja Suomen omista sotakokemuksista on opittu, yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa edellyttää kansalaisten osallistumista laajasti myös aseettoman maanpuolustuksen tehtäviin.

Jokainen Suomen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen. Maanpuolustusvelvollisuus velvoittaa osallistumaan yhteiskunnalle välttämättömien toimintojen ylläpitämiseen kriisiaikana esimerkiksi työvelvollisena, mikäli henkilö ei kuulu reserviin tai siviilivarantoon. Kun henkilö hakee siviilipalveluksen täydennyspalvelusvelvolliseksi, siirtyy henkilö osaksi siviilivarantoa, toimimaan poikkeusoloissa muiden kuin puolustusministeriön alaisten toimijoiden tukena. Vaikka RUL ei kannata reservistä eroamisen kieltämistä, on osana järjestelmämme ja lainsäädännön jatkuvaa kehittämistä hyvä arvioida, miten ja millä ehdoin erilaisissa normaali-, häiriö- ja poikkeusolosuhteiden tilanteissa tulee olla mahdollista hakeutua reservistä täydennyspalveluvelvolliseksi.  

Suomen Reserviupseeriliitto katsoo, että kaikkien maanpuolustusvelvollisten tulee saada koulutus poikkeusoloja varten, sekä tieto siitä, missä tehtävässä toimii poikkeusoloissa. Osalla maanpuolustusvelvollisia tämä toteutuu henkilövarattuna (VAP) työnantajan palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Puolustusselonteon yhteydessä tulisi selvittää, miten siviilipalvelusta voitaisiin kehittää entistä paremmin kokonaisturvallisuutta tukevaksi ja sellaiseksi, että siitä saadulla osaamisella voi täyttää maanpuolustusvelvollisuutensa. Siviilivarantoon siirtyvien koulutuksen tulee olla kokonaisturvallisuutta lisäävää ja henkilöiden osaamisen tunnistamista sekä tehokasta käyttöä varten tarvitaan valtakunnallinen varaamis- ja osaamisrekisteri, jossa ovat kaikki maanpuolustusvelvolliset. Siviilipalveluksen kehittämisen yhteydessä tulee selvittää, missä tilanteissa ja millä ehdoin on mahdollista palata takaisin reserviin. Reserviin paluun mahdollisuus, jota nykyisin ei ole olemassa, tukisi reservin joustavampaa ja tehokkaampaa käyttöä.