Otakantaa.fi-sivuston yleisnäkymä
Teksti: Reserviupseeriliitto

Mahdollisuus osallistua aseturvallisuuskeskusteluun netissä

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen asetti elokuussa 2011 aseturvallisuuden kehitysnäkymiä pohtivan esiselvityshankkeen. Selvitys on jatkoa aiemmalle ampuma-aselainsäädännön uudistamistyölle. Osana esiselvityshanketta nettiin on avattu keskustelu, jossa voi kertoa omat näkemyksensä aseturvallisuuden kehittämiseen. Asetetun työryhmän tehtävänä on selvittää poliisihallinnon näkökulmasta aseturvallisuuden mahdolliset poliisitoiminnalliset ja lainsäädännölliset kehittämistarpeet. Työryhmän esiselvitysraportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Osana esiselvityshanketta valtionhallinnon otakantaa.fi -foorumilla (www.otakantaa.fi) on avattu aseturvallisuusaiheinen keskustelu, jonka tuloksia hyödynnetään työryhmän työssä.

– Järjestimme syyskuun lopussa eduskunnassa keskustelu- ja kuulemistilaisuuden, jonka teemana oli Mitä on hyvä aseturvallisuus? Tilaisuuteen osallistui kuutisenkymmentä henkilöä, jotka edustivat yli neljääkymmentä yhteistyötahoa. Kuulemistilaisuudessa nousi esille runsaasti aseturvallisuuteen liittyviä asioita ja kehittämisideoita. Seuraavassa vaiheessa haluamme laajentaa keskustelua ja kutsua mukaan kaikki halukkaat, työryhmän puheenjohtaja, poliisijohtaja Pentti Saira sisäasiainministeriöstä kertoo.

Eduskunnassa järjestetyn kuulemistilaisuuden aineistot on julkaistu sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.intermin.fi/suomi/aseturvallisuus. Sivustolta löytyy myös aseturvallisuushankkeeseen liittyvää lisätietoa.