Teksti: Reserviupseeriliitto

RUK-museo etsii puuttuvia kurssivalokuvia

RUK-museon museotoimikunta on käynnistänyt reserviupseerikurssien valokuvien kartoittamiseen, digitalisointiin ja arkistointiin kohdistetun pidemmän aikavälin projektin. Projektin johtaa rakennusarkeologi Ilkka Kaskinen.

Kartoituksen yhteydessä on käynyt ilmi, että 29 kurssin osalta museon hallussa on hyvin vähän tai ei lainkaan valokuvia. Osa uusimmista valokuvista löytyy mm. painotaloista, joissa kurssikirjoja on painatettu. Osa uusimpien kurssien (> RUK 200) sähköisenä tallennetuista valokuvista on kadonnut tilapäisesti tai pysyvästi mm. järjestelmä- ja laitepäivitysten yhteydessä.

Kuvia kaivataan erityisesti seuraavilta kursseilta: 31, 45, 51, 56, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73, 123, 197, 198, 201, 207, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 231, 233, 234, 235, 246 ja 252.

Valokuvien kokoamisesta antaa lisätietoja Ilkka Kaskinen sähköpostin kautta ([email protected]).  Yksittäisten organisaatioiden (esim. reserviupseerikerhot) ja henkilöiden hallussa olevat valokuvat (negatiivit) tulee lähettää 1.10.2020 mennessä joko postitse osoitteeseen: RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyhdistys ry, RUK-museo, PL 31, 49401 Hamina tai sähköpostilla Ilkka Kaskisen sähköpostiin ja RUK-museon sähköpostiin [email protected]

Valokuvista tulisi mahdollisuuksien mukaan olla seuraavat tiedot (mielellään esim. erillisellä paperilla tai tekstitiedostona):
− kurssin numero
− valokuvan ottaja ja ottohetki
− mitä yksikköä valokuva koskee
− kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet (arvo, asema jne.) sekä
− kuvaan liittyvät muut täydentävät tiedot

RUK-museo palauttaa alkuperäiset valokuvat tai negatiivit niin haluttaessa lähettäjille/omistajille heidän antamaansa postiosoitteeseen.