Teksti: Janne Kosonen

RUL:n lausunnot puolustusvaliokunnalle

Suomen Reserviupseeriliitto on käynyt äskettäin kahdesti esittämässä asiantuntijalausunnon eduskunnan puolustusvaliokunnalle.

Syyskuun lopussa (27.9.) puheenjohtaja Mikko Halkilahti esitti liiton näkemyksiä puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi. Kysymys on erityisesti kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen vaatimista lakimuutoksista. RUL pitää perusteltuna lisätä puolustusvoimien tehtäviin omana kohtanaan osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja toimintaan. Liitto kuitenkin korostaa, että puolustusvoimalaista selviää, että Suomen sotilaallinen puolustaminen on selkeästi puolustusvoimien päätehtävä.

Lausunnossan liitto painottaa, että kansainvälisen avun antamiseen ja saamiseen sekä muuhun kansainväliseen toimintaan liittyvä päätöksentekojärjestelmän on oltava selkeä, läpinäkyvä mutta samalla myös riittävän joustava ja että se kykenee riittävän nopeaan päätöksentekoon. Asevelvollisten kohdalla osallistumisen kansainvälisiin tehtäviin tulee aina ehdottomasti perustua vapaaehtoisuuteen.

Budjettiesitys 2017

Mikko Halkilahti oli puolustusvaliokunnan kuultavana myös 11.10. Tällöin aiheena oli vuoden 2017 valtion talousarvioesitys.

RUL esitti, että maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen varattua määrärahaleikkausta (27.10.50) ei tehtäisi, vaan määräraha olisi ensi vuonna samalla tasolla kuin tänä vuonna eli noin 2.000.000 €, josta 150.000 € käytettäisiin maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen ja 1.850.000 € Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnan tukemiseen.

Liitto vetosi myös siihen, että reserviläisten kertausharjoitusmäärät (18.000 reserviläistä) pidettäisiin tämän vuoden tasolla ja että puolustusvoimien MPK:lta tilaamien sotilaallisten kurssien määrä pystyttäisiin pitämään vuoden 2015 toteutuneen määrän eli noin 11.000 reserviläisen tasolla.

Reserviupseeriliitto on vuoden aikana antanut liki kymmenen kirjallista lausuntoa eri ministeriöille ja eduskunnan eri valiokunnille. Annetut lausunnot löytyvät netistä: https://www.rul.fi/reserviupseeriliitto/edunvalvonta/