Teksti: Reserviupseeriliitto

Suomen Reserviupseeriliitto Naton reservin lääkintäupseerijärjestön jäseneksi

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) hyväksyttiin Naton reservin lääkintäupseerien järjestön CIOMR:n (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers) jäseneksi Brysselissä pidetyssä kokouksessa 1.2.2023.

Toistaiseksi RUL on CIOMR:n liitännäisjäsen. Täysjäseneksi RUL pääsee, kun Suomen Nato-jäsenyys ratifioidaan. CIOMR perustettiin vuonna 1948 ja 21 Nato-maan lisäksi järjestöllä on seitsemän liitännäisjäsentä, kuten Ruotsi ja Sveitsi.

CIOMR:n tehtävä on lähentää jäsenmaidensa lääkintäreservin henkilökuntaa ja toimintaa, tutkia ja käsitellä sotilaslääketieteen aiheita sekä kehittää jäsenmaidensa lääkintähuollon toimintaa ja yhteistyötä. CIOMR edistää edellä kuvattuja tavoitteita järjestämällä sotilaslääketieteellisiä kokouksia, tieteellisiä kongresseja sekä nuorille lääkintäupseereille tarkoitettuja työpajoja. Seuraavan kerran CIOMR kokoontuu kesäkuun viimeisellä viikolla Helsingissä.

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä ja CIOMR:n puheenjohtaja Johan Storm Munch tapasivat CIOR:n Mid Winter Meetingissä Brysselissä helmikuun alussa.

RUL on ollut CIOMR:n veljesjärjestön, Naton reserviupseerijärjestö CIOR:n (Interallied Confederation of Reserve Officers) liitännäisjäsen jo vuodesta 1996. Täysjäsenyys on mahdollista vain Naton jäsenmaille. CIOR:iin kuuluu 27 Nato-maata, sekä seitsemän liitännäisjäsentä. Yhdessä CIOR:n jäsenjärjestöt edustavat noin 1,3 miljoonaa reserviläistä.

Kesäkongressi Suomessa

CIOR:n vuoden päätapahtuma kesäkongressi järjestetään Helsingissä 25.-30.6.2023. Viikon kestävä ohjelma koostuu CIOR:n, CIOMR:n ja kansainvälisen reservin aliupseerien järjestön CISOR:n kokouksista ja komiteatyöskentelystä, sotilasmoniottelusta, nuorten upseerien työpajasta, sotilas- ja siviilikriisinhallinnan CIMEX-työpajasta sekä CIOR:n symposiumista. Kesäkongressiin odotetaan jopa viittäsataa osallistujaa lähes 30 eri maasta.

Lisätietoja RUL:n jäsenyyksistä Naton reserviupseerijärjestöissä sekä Helsingissä järjestettävästä kesäkongressista antavat:

RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä, 050 540 5416, [email protected]
RUL:n toiminnanjohtaja Janne Kosonen, 050 5810 819, [email protected]
Kesäkongressin projektipäällikkö Rimma Ahonen, 040 7397051, [email protected]

Kesäkongressista löytyy lisätietoja myös netistä: CIOR / CIOMR / CISOR Summer Congress 2023 – Rul.fi