Teksti: Janne Kosonen

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen laki hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakipaketin. Lakiuudistuksen tavoitteena on kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta ja vahvistaa sen asemaa paikallispuolustuksessa.

Keskeinen muutos nykytilanteeseen on se, että vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus siirtyy Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) Puolustusvoimien tehtäväksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään organisaationa, joka antaa poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.  Sen tehtävänä on myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen.

Tavoitteena on edelleen kehittää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta niin, että siitä tulee nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta. Vapaaehtoisille reserviläisille tarjotaan jatkossa aiempaa parempi mahdollisuus opetella yksittäisen sotilaan perustaitoja ja hankkia uutta osaamista, joka voi johtaa  poikkeusolojen eri tehtäviin Puolustusvoimien joukoissa. Vapaaehtoisten osaamista ja aktiivisuutta hyödynnetään aiempaa enemmän Puolustusvoimien antaman koulutuksen tukemisessa. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen uudeksi tehtäväksi säädetään asepalvelusta suorittamattomille yli 16 vuotta täyttäneille suunnatun varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen. Täysi-ikäisille naisille, jotka eivät ole suorittaneet asepalvelusta, kehitetään mahdollisuutta tutustua varusmiespalveluksessa annettavaan koulutukseen.

Esityksessä muutetaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia, ampuma-aselakia, työturvallisuuslakia ja rikoslakia.

RUL haluaa varmistaa sijoittamattoman reservin koulutusmahdollisuudet ja koulutuksen alueellisen tasa-arvon

Reserviupseeriliitto on antanut vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakiuudistuksen valmistelun aikana useamman lausunnon mm. puolustusministeriölle ja eduskunnan puolustusvaliokunnalle. Liiton käsityksen mukaan lakimuutos,  parantanee onnistuessaan  paikallisjoukkojen koulutusta. Sijoittamattoman reservin koulutuksen, varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen, alueellisen tasa-arvon sekä MPK:n toimintakyvyn osalta uudistukseen liittyy kuitenkin merkittäviä riskitekijöitä. Liitto olisi myös toivonut, että varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU) olisi määritelty MPK:n julkiseksi hallintotehtäväksi.

Uudistuksen onnistumisen ehdottomana edellytyksenä on lakiesityksen perusteluissa mainittujen taloudellisten lisäresurssien saaminen vapaaehtoiseen koulutukseen. RUL:n antamat lausunnot ovat luettavissa liiton nettisivuilla.

Eduskunnan hyväksymät lait viedään seuraavaksi tasavallan presidentin vahvistettaviksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.