Teksti: Reserviupseeriliitto

Vuoden turvallisuusteko -palkinto Reserviupseeriliitolle CIORin kesäkongressista

RUL:n järjestämä Naton reserviupseerijärjestö CIORin kesäkongressi palkittiin Vuoden turvallisuustekona FSA-gaalassa 9.11. Finnish Security Awards (FSA) on Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden järjestämä vuosittainen tapahtuma, jossa muun muassa palkitaan ansioituneita turvallisuusalan toimijoita.

Tuleva Nato-jäsenyys ei ollut tiedossa, kun Suomi haki tapahtuman järjestäjäksi. Nopeasti muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen takia kongressi kuitenkin järjestettiin juuri Naton jäseneksi päässeessä maassa. Tämä lisäsi osaltaan kiinnostusta kongressia kohtaan niin Suomessa kuin ulkomailla.

Suomen Reserviupseeriliittoa tapahtumassa edustivat liiton toiminnanjohtaja Janne Kosonen, sekä liiton entinen työntekijä, kesäkongressin projektikoordinaattori Rimma Ahonen.

– Kesäkongressin yhtenä tavoitteena oli esitellä kansainvälisille vieraillemme Suomen puolustusjärjestelmää ja reservin keskeistä roolia siinä. Tässä onnistuimme hyvin. Kongressista saadussa palautteessa vieraamme korostivat hyvää yhteistyötä reserviläisten ja Puolustusvoimien kesken, kaikkiaan hyvin järjestettyä tapahtumaa sekä ison järjestelyorganisaation joustavuutta, Kosonen kertoo.

– Suurin kiitos kuuluu kuitenkin tapahtumaa rakentaneille vapaaehtoisille. Riippumatta siitä, oliko oma tehtävä lyhyt vai pitkä, jokainen osallinen antoi vilpittömän parhaansa. Tapahtumaviikon turvallinen ja tehokas läpivienti ei missään tapauksessa olisi onnistunut ilman sitä suunnittelu- ja toteutusosaamista, joka vapaaehtoisten kautta saatiin käyttöön, Ahonen kertoo.

– Jotain suomalaista on siinä, että iso ja osaava vapaaehtoistekijöiden joukko saatiin koottua muutamalla sähköpostilla, Kosonen lisää.

Aikaisemmasta poiketen suurinta osaa valinnoista ei tehnyt tänä vuona valintaraati, vaan palkittavat valittiin yleisöäänestyksellä asetetuista ehdokkaista FinnSec -messuilla. Vuoden turvallisuusteko -kategorian lisäksi tapahtumassa jaettiin muun muassa Elämäntyöpalkinto, joka myönnettiin Martti J. Karille, sekä Vuoden turvallisuustutkija -palkinto, joka myönnettiin Mikko Hyppöselle.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti on turvallisuuden ja riskienhallinnan johtava ammattijulkaisu, joka käsittelee laaja-alaisesti ajankohtaisia aiheita.