Teksti: Reserviupseeriliitto

Vaikuttaminen on kestävyyslaji – valtiontuissa historiallinen käänne

Liittovaltuuston puheenjohtaja Jyri Vilamo luo katsauksen järjestöjen saamaan valtion tukeen.

Olemme yhdessä majuri res. Jukka Rusilan kanssa jo vuodesta 2017 alkaen ihmetelleet valtion tukipolitiikkaa maanpuolustusjärjestöjen ja rauhanjärjestöjen välillä:

https://www.rul.fi/ajankohtaista/blogit/yhteiset-rahamme-ministerioiden-tukipolitiikka-maanpuolustus-ja-rauhanjarjestoille/

Tämänkertaisen tilannekatsauksen kirjoittamisen aloitimme jo ennen kuin 26.4.2024 levisi tieto, että hallitus on päättänyt lakkauttaa rauhanjärjestöjen perustuen kokonaan v.2025 eteenpäin. Ilmeisesti projektitukia heillä on edelleen mahdollisuus hakea.  Ihmettelymme keskiössä on ollut kaikki nämä vuodet maanpuolustusjärjestöjen vähäinen tuki verrattuna rauhanjärjestöihin, vaikka jäsenistön ja tehdyn työn vaikuttavuuden lukumäärissä on kymmenien tuhansien aktiivisten ihmisten ero.

Maanpuolustusjärjestöt saavat valtiontukensa puolustusministeriöstä, rauhanjärjestöt aiemmin opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja vuoden 2020 jälkeen osa oikeusministeriöstä. Varusmiesliitto ja Aseistakieltäytyjäliitto saavat tukensa edelleen OKM:stä

Uudelleen asiaan palasimme alkuvuodesta v.2022 kun huomasimme, että mikään ei ollut juurikaan muuttunut v.2021 mennessä:

https://www.rul.fi/ajankohtaista/blogit/reservilaisjarjestojen-valtionrahoitus-on-vaatimatonta/

Asian esillä pitäminen ei ole luonnollisesti jäänyt vain blogikirjoitusten varaan. Liiton johto on poliittisten päättäjien tapaamisissa pitänyt asiaa esillä. Allekirjoittaneet ovat myös omien kanaviensa kautta pitäneet suoraa yhteyttä kansanedustajiin ja erityisesti valtiovarainvaliokunnan jäseniin asiantilan tunnistamiseksi. Palautteen perusteella useampikin kansanedustaja on samaa asiaa ihmetellyt, kun tietoisuus tilanteesta on tullut heille ilmi. Pitkäaikainen työ on viime vuosina tuottanut tulosta (kuva).

Grafiikka: Jukka Rusila

Vaikuttamistyön lisäksi on syytä tunnistaa ja tunnustaa mielestäni kaksi merkittävää tilannemuutosta. Ensimmäisenä Ukrainan sota, jonka jälkeen Marinin hallitus nosti useimpien järjestöjen valtiontukea. Toinen on vuoden 2023 vaalien jälkeinen muutos hallituspohjassa, jonka päätökset näkyvät nyt. Vuoden 2024 poikkeuksellisen merkittävä nousu RUL:n ja RES:n tuissa johtuu valtion ns. joululahjarahoista, joista molemmat saivat ”normaalin” valtiontuen lisäksi satatuhatta euroa kertaluontoisesti kansainvälisiin projekteihin käytettäväksi. Molemmat liitot toimivat kuluvana vuonna kansainvälisten reserviläisjärjestöjen puheenjohtajina CIOR:ssa ja CISOR:ssa.

Vaikka tilannetta voi nyt pitää hyvänä on syytä muistaa, että mikään ei ole pysyvää ja vaikuttamistyötä on ylläpidettävä jatkuvasti. Tätä työtä RUL tekee päivittäin, vaikka se ei otsikoissa aina näykään. Maanpuolustusjärjestöjen kasvanutta tukea pidän valtiovallan osoittamana arvostuksena tekemäämme työtä kohtaan!

Liiton johdossa olemme tunnistaneet, että aina emme osaa tuoda onnistumisia jäsenistöllemme tarpeeksi hyvin esiin. Toivonkin, että tämä kirjoitus tavoittaa jäsenkuntamme mahdollisen laaja-alaisesti ja tekee tehdyn työn näkyväksi.

Jyri Vilamo – majuri res.
Liittovaltuuston puheenjohtaja

Jukka Rusila – majuri res.
Liittovaltuuston jäsen v.2014-2022