Hyviäkin uutisia

Koronavirusepidemia ei ole poistunut keskuudestamme ja tällä hetkellä on vielä epävarmaa, kuinka paljon se vaikuttaa elämäämme alkavan syksyn aikana. Syksyn toimintoja niin suomalaisessa yhteiskunnassa yleensä kuin vapaaehtoisessa maanpuolustuksessakin joudutaan nyt suunnittelemaan varmuuden vuoksi kahteen kertaan. Kaikki tapahtumat, jotka voi järjestää normaalisti ja turvallisesti lähitapahtumina kannattaa niin järjestää. Samalla on varauduttava mahdollistamaan osallistuminen tapahtumiin etäyhteydellä, mikäli tapahtuman luonne sen vain sallii.

Kevään jälkeen kaikki uutiset eivät toki ole olleet negatiivisia epidemia-asioita. Kesän ilahduttaviin asioihin kuului heinäkuussa järjestetty RESUL:n etämarssitapahtuma, RESUL Four Day March, joka oli kaikille avoin nelipäiväinen kansainvälinen etämarssitapahtuma. Yli 700 henkilöä suoritti neljän päivän aikana yli eri pituista 1800 marssia. Suuri kiitos niin tapahtuman järjestäjille kuin kaikille marssijoille.

Elokuun puolessa välissä järjestettiin onnistuneesti Reservin ampumamestaruuskilpailut Hälvälässä ja Tyrrissä. Liki 200 ampujaa otti mittaa toisistaan tasokkaissa kisoissa.

Kilpailun avajaisissa vierailleen Puolustusvoimain komentaja Timo Kivisen arvion mukaan noin 2 000 reserviläistä on jäänyt kouluttamatta tänä vuonna kertausharjoitusten peruutusten vuoksi. Reservin kertausharjoitukset olivat koronapandemian vuoksi maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun lähes täysin pysähdyksissä. Hyvä uutinen kuitenkin on, että elokuun alusta alkaen kertausharjoituksia ja Puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia on voitu järjestää jälleen suunnitellusti.

Komentaja totesi Reserviläinen -lehden haastattelussa, että tämän hetken tilanteen mukaan loppuvuonna pystytään ainakin pääosin toteuttamaan aiemmin suunnitellut kertausharjoitukset. Se riippuu tietenkin siitäkin, miten koronatilanne alueellisesti kehittyy. Koko vuoden osalta kenraali Kivinen uskoo päästävän yli 15.000 kertausharjoituksissa koulutettuun reserviläiseen, kun tavoite oli reilut 19.000 reserviläistä.

Komentaja kommentoi myös reserviläisten omaehtoista ampumatoimintaa. Hän muistutti, että reservin toimintakyky on keskeinen Suomen puolustusjärjestelmässä. On hienoa, että yksittäisen sotilaan tärkeintä taitoa eli ampumataitoa halutaan ylläpitää vapaaehtoispohjaisesti. Sen ylläpito ja kehittäminen vaatii töitä.

Elokuun hyviä uutisia oli myös tieto, että Puolustusvoimat on päättänyt jatkaa Hollolassa sijaitsevan Hälvälän harjoitusalueen ja ampumaratojen käyttöä toistaiseksi. Aiemmasta päätöksestä poiketen ammuntoja ei siis lopeteta vuonna 2024, eikä Puolustusvoimat luovu alueesta.

Toiminnan jatkaminen Hälvälän alueella tukee Maavoimien ja paikallispuolustuksen suorituskyvyn kehittämistä, eikä muilla alueilla ole Hälvälän harjoitusaluetta korvaavia toimintaedellytyksiä. Reserviläisten aktiivinen alueen käyttö ja toiminta ampumatoiminnan jatkumiseksi Hälvälässä vaikutti myös myönteisesti tehtyyn päätökseen.

Edessämme on siis syksy koronavirusepidemian kanssa. Toivotaan, että meidän suomalaisten järkevä suhtautuminen epidemiaan jatkuu ja, että tartuntojen määrä saadaan painettua pieneksi. Pidetään edelleen huolta itsestämme, lähimmäisistämme ja koko Suomesta.