Teksti: Reserviupseeriliitto

Jotokset reserviläistoimintaa parhaimmillaan

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen syysjotos, Päämajajotos, järjestettiin viime viikonloppuna Mikkelissä. Tapahtumaan osallistui yli 200 kilpailijaa 67 partiossa ja meitä toimitsijoitakin n. 190 henkilöä. Tuon kokoluokan tapahtuman järjestämisen voisi hyvinkin rinnastaa pataljoonan kokoisen joukon kertausharjoitukseen. Onnistuakseen mallikkaasti, jotoksen valmistelu ja läpivienti vaatii lukemattomia vapaaehtoistyötunteja, osaamista, johtamista ja vastuunjakoa.

Jotos tarjoaa myös osallistujille erinomaisen mahdollisuuden ylläpitää ja palautella mieliin vanhoja sekä oppia uusia sotilastaitoja ja muuta reserviläiselle tärkeää osaamista. Rastitehtäviin kuuluu perinteisesti ammuntaa, ensiapua, suunnistusta ja muita maastotehtäviä sekä eri aselajien osaamista mittaavia tehtäviä. Myös ryhmän yhteistoimintaa ja partiojohtajan johtamiskykyä arvioidaan. Toki 2-3 päivän marssi tehtävärastilta toiselle rinkka selässä kehittää myös fyysistä kuntoa.

Kaiken kaikkiaan jotokselle osallistuminen on mainio tapa ylläpitää kenttäkelpoisuuttaan eli toimintakykyään, mitä termiä nykyisin on siirrytty käyttämään. Kannustan jokaista, ainakin vielä SA-sijoituskelpoisessa iässä olevaa, reserviupseeria osallistumaan 14–15.3.2020 Pirkkalassa järjestettävälle RESUL:n talvijotokselle, syyskuun lopussa 2020 Kotkassa järjestettävälle Tyrskyjotokselle tai johonkin omalla kulmakunnalla järjestettävään tapahtumaan.

 

Liittokokousviikonloppu lähestyy

Eri puolilta Suomea tulleiden kannustusten ja Imatran reserviupseerikerhon tekemän esityksen myötä on ilo kuulua siihen viiden ehdokkaan joukkoon, joista yksi valitaan RUL:n puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Kaikilla meistä kandidaateista on omat vahvuusalueemme ja liittokokouksessa äänivaltaa käyttävillä yhdistysten edustajilla on mistä valita.

Omana vahvuutenani pidän pitkäaikaista, monipuolista ja tuloksellista toimintaa RUL:ssa yhdistys-, piiri- ja liittotasolla. Kuluvana vuonna olen RUL:n toisena varapuheenjohtajana saanut arvokasta kokemusta liiton johtotehtävistä ja päässyt vaikuttamaan toiminnan suuntaan. Liittohallituksessa, -valtuustossa ja eri toimikunnissa kokemusta on kertynyt jo kymmenen vuoden ajalta.

”Siviilissä” työskentelen Etelä-Karjalan liiton palveluksessa yhteyspäällikkönä kansainvälisten asioiden parissa. Tehtäväkenttääni kuuluu myös edunvalvonta-asioita, minkä ansiosta minulle on rakentunut hyviä verkostoja poliittisten ja muiden päättäjien suuntaan. Niistä kontakteista on varmasti hyötyä myös RUL:n toiminnassa.

Asioita, joihin tulevina vuosina RUL:ssa haluan vaikuttaa, ovat:

  1. Reservin urapolku: siiviiliosaamisen ja omaehtoisen kouluttautumisen parempi huomioiminen SA-sijoituksissa, varttuneemmille upseereille tehtäviä kokonaisturvallisuuden parissa.
  2. Jäsenmäärän kääntäminen kasvuun: uusia keinoja ja tehoja jäsenhuoltoon.
  3. Nuorten jäsenten innostaminen mukaan: jäsenmaksulle vastinetta tarjoamalla kiinnostavaa ja monipuolista reserviläistoimintaa.

Tapaamisiin liittokokousviikonloppuna Turussa ja ehkä jo sitä ennen jossakin niistä useista reserviläistapahtumista, joihin tulen syksyn mittaan osallistumaan!

 

Veli-Matti Kesälahti
Kapteeni (res) Veli-Matti Kesälahti on Suomen Reserviupseeriliiton toinen varapuheenjohtaja