Teksti: Janne Kosonen

Katse koronan yli

Keväällä alkaneesta koronaepidemiasta tuli paljon pahempi ja sitkeämpi riesa kuin miltä aluksi näytti. Epidemian uudelleen kiihtyessä syksyn pimetessä, joudumme jälleen tottumaan uusiin arkea rajoittaviin toimiin. Loppusyksyn ja talven toiminnot on suunniteltava sillä varauksella, että muutoksia käytännön järjestelyihin ja peruutuksiakin vääjäämättä tulee.

Yhdistysten ja piirien syyskokoukset voi kevään tapaan järjestää etäkokouksena myös syksyllä, vaikka yhdistyksen säännöissä tätä vaihtoehtoa ei olisikaan sallittu. Tämän käytännön mahdollistava väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti. Kokoukset tulee kuitenkin pitää säännöissä mainittujen määräaikojen puitteissa.

RUL:ssa on pidetty mm. liittovaltuuston, -hallituksen ja toimikuntien kokouksia kuluvan vuoden aikana varsin sujuvasti sekä etäkokouksina että yhdistettyinä lähi- ja etäkokouksina. Yksi korona-ajan myönteisistä opeista on varmaankin tehokkaan etätyöskentelyn lisääntyminen. Hyvin järjestetyllä etäkokouksella saavutetaan sekä ajallisia että taloudellisia säästöjä.

Helpot ja tehokkaatkaan etäkokoukset eivät kuitenkaan voi eivätkä saa sivuuttaa kokonaan lähitoimintoja. Reserviupseeritoiminta on monipuolista tekemistä, jossa ylläpidetään ja kohotetaan maanpuolustushenkeä, toimintakykyä ja osaamista. Näistä asioita voidaan vain rajallisesti hoitaa sähköisten kanavien kautta. Esimerkiksi ampumataidon tai fyysisen kunnon ylläpito ei oikein onnistu verkon välityksellä. Samoin toisen ihmisen kohtaaminen elävässä elämässä on usein antoisampaa, kuin keskustelu netin kautta.

Juuri nyt vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta meillä on vahvasti katse eteenpäin. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelu on käynnissä niin yhdistyksissä, piireissä kuin liitossakin. Ensi vuonna tarkoituksenamme on juhlia 100-vuotiasta Haminan Reserviupseerikoulua, kun ne juhlat jäivät tänä vuonna kokematta.

Vuosi 2021 on myös Suomen Reserviupseeriliiton 90-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään monen mukavasti erilaisen tapahtuman avulla eri puolilla maata. Yhdistysten ja piirien toivotaan järjestävän ensi vuonna uusia ja perinteisiäkin tapahtumia RUL 90 -tunnuksen alla. Liitto tukee näiden tapahtumien järjestämistä sekä markkinoimalla että taloudellisilla kannusteilla.

Koronan yli katsomista on myös käynnissä oleva pohdinta yleisen asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Keväällä on asetettu parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komitean puheenjohtajana toimii kansanedustaja Ilkka Kanerva

Komitean työssä esille nousevia kysymyksiä ovat mm. onko asevelvollisuus Suomen malli jatkossakin ja onko koko ikäluokkaa koskeva kansalaispalvelus vaihtoehto nykyiselle asevelvollisuudelle? Tällä hetkellähän yksi ongelma on, että maanpuolustusvelvollisuus koskettaa koko ikäluokkaa, mutta siihen keskeisesti liittyvän varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaa vain osa ikäluokasta. Keskustelu asevelvollisuuden kehittämisestä kiihtyy varmasti talven aikana. RUL on aktiivisesti mukana tässä keskustelussa. Yksi tärkeä tehtävämme on varmistaa, että keskustelussa aidon oikeasti pohditaan koko asevelvollisuusajan kehittämistä eikä keskitytä pelkästään kutsuntoihin tai varusmies- ja siviilipalvelukseen. Sotilaallisessa maanpuolustuksessa reservin osaamisella ja toimintakyvyllä on ratkaiseva rooli. Siksi myös reservin roolin, tehtävien ja koulutuksen pitää olla asevelvollisuuden kehittämisen ytimessä.