Teksti: Janne Kosonen

Kohti 2020-lukua

Marraskuun puolessa välissä Turussa kokoontuvassa RUL:n liittokokouksessa käännetään katse kohti tulevaa vuosikymmentä. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut olennaisesti muutamien viimeksi kuluneiden vuosien aikana ja samalla Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut epävakaampaan suuntaan. Muutoksia tapahtuu myös Suomen sisällä. Kolmivuotissuunnitelmassa arvioidaan reserviupseeritoiminnan haasteiksi mm. väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen sekä entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta. Toimintaan vaikuttaa lähivuosina merkittävästi myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja ampumatoiminnan lakimuutokset.

Liiton toiminta-ajatus ja arvopohja ei muutu toimintaympäristön mullistukista huolimatta. Suomen Reserviupseeriliitto on jatkossakin reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö, joka edistää toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Kolmivuotissuunnitelmassa on mainittu kolme jäsenistöä yhdistävää arvoa: isänmaallisuus, vastuuntuntoisuus ja vapaaehtoisuus. Näitä kaikkia arvoja edustavat parhaimmillaan ne reserviupseerit, jotka ovat valmiita käyttämään aikaansa ja osaamistaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen moninaisiin tehtäviin yhdistys-, piiri- tai liittotasolla.

Kolmivuotissuunnitelmaluonnos oli kommentoitavana jäsenyhdistyksissä, piireissä sekä liiton toimikunnissa. Palautetta luonnokseen tulikin ilahduttavan paljon. Saadulla palautteella täydennetyn suunnitelman käsittelee vielä liittohallitus ennen kuin se lähetetään jäsenyhdistyksille virallisen liittokokouskutsun mukana lokakuun alussa.

Liiton puheenjohtaja, majuri Mikko Halkilahti ilmoitti heti tultuaan valituksi toiselle kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019, ettei hän ole käytettävissä puheenjohtajan tehtävään enää tämän jälkeen. Elinvoimaisen organisaation merkki on se, että johtotehtäviin on tarjolla useita päteviä henkilöitä. Ja jos ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, niin sitten äänestetään.

On ilahduttavaa, että RUL:n puheenjohtajan tehtävään vuosiksi 2020 – 2022 on ehdolla ainakin neljä aktiivista ja ansioitunutta reserviupseeria. Ilmoittautuminen puheenjohtajakamppailuun päättyy 16.9. mutta jo tässä Kenttäpostissa esitellään neljä nyt tiedossa olevaa ehdokasta. Esittelyt jatkuvat syksyn aikana Reserviläinen -lehdessä, Kenttäpostissa sekä liiton nettisivuilla.

Puheenjohtajavaalin lisäksi liittokokouksen muita tärkeitä päätöksiä ovat liittovaltuuston jäsenten valinta ja kolmivuotissuunnitelman hyväksyminen. Äänivaltaa RUL:n liittokokouksessa käyttävät jäsenyhdistykset. Toivottavasti paikalla on mahdollisimman monen jäsenyhdistyksen edustus linjaamassa liiton toimintaa uudelle vuosikymmenelle. Virallisen kokouksen lisäksi Turussa on marraskuussa paljon muutakin nähtävää ja koettavaa. Viiden maanpuolustusjärjestön yhteinen Aurajoen varrella -liittokokousviikonloppu onkin vapaaehtoisen maanpuolustuksen suurtapahtuma, joka kannattaa kokea paikan päällä.