Mikko Halkilahden uuden vuoden tervehdys

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia Suomen Reserviupseeriliiton johtoon. Syksyn liittokokouksessa minut valittiin liittomme puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi liittovaltuusto valitsi Aaro Mäkelän ja Sampo Puoskarin. Liiton johdossa on koossa hyvä porukka ja odotan innolla uuden johdon ryhtymistä hommiin. Työvaliokunta kokoontuukin ensimmäisen kerran jo 7. tammikuuta ja heti perään 11. päivä kokoontuu liittohallitus. Liittohallituksessa vaihtuvuus oli varsin tavanomaista, hallituksen 20 edustajasta kuusi on uutta. Tästä on hyvä aloittaa työt yhteisen päämäärämme hyväksi.

Tulevaisuudessa tulemme kehittämään liiton ja kentän välistä vuorovaikutusta. Yhtenä osana on ensi vuoden aikana tehtävä piirikierros. Tarkoituksenani on liiton johdon kanssa kiertää kaikki liittomme piirit. Toivon, että mahdollisimman moni piirin yhdistys olisi mukana piiritapahtumassa. Seuratkaahan tarkasti kierroksen kulkua ja saapumista omalle alueellenne, sillä haluan tavata juuri sinut kyseisellä kierroksella. Mutta jos jostain syystä et tällä kertaa pääse mukaan tapahtumaan, voit vapaasti ottaa yhteyttä minuun koska tahansa puhelimella tai sähköpostilla.

Osana vuorovaikutusta on myös liiton viestinnän kehittäminen. Liiton toimesta keskitymme parantamaan kenttäpostin luettavuutta, lisäämme suoria tiedotteita jäsenistölle sekä panostamme sosiaalisen median sisältöön. Haluamme olla mukana myös yleisessä keskustelussa maanpuolustuksemme tulevaisuudesta sekä maamme kokonaisturvallisuudesta. Lisäksi tulemme aktiivisesti tiedottamaan mielipiteistämme myös suurelle yleisölle. Tähän urakkaan toivomme mukaan myös kenttää. Jokaisen yksittäisen reserviupseerin panos on tässä asiassa erittäin tärkeä niin palautteenantajana kuin mielipiteenilmaisijana.

Vuoden 2014 aikana myös puolustusvoimauudistus selkiytyy ja tulemme viimein saamaan tietoa uudistuksen lopullisesta muodosta. Etelä-Suomen sotilasläänin alueella on aloitettu reserviläisille pilottikysely, jolla puolustusvoimat kerää tietoja aktiivisten reserviläisten osaamisesta ja halukkuudesta poikkeusolojen tehtäviin. Näiden vastausten perusteella puolustusvoimat voi sijoittaa tietonsa antaneita henkilöitä sa-organisaatioon. Mielestäni kysely on erittäin hyvä päänavaus puolustusvoimilta ja toivonkin, että mahdollisimman moni kyseisen alueen reserviläinen osallistuu kyselyyn. On tärkeää, että puolustusvoimat näkee aktiivisten reserviläisten ottavan palvelun käyttöön, jotta se saadaan avatuksi koko valtakunnan alueella.   

Tulevassa uudistuksessa meillä reservin upseereilla on erityisen mielenkiinnon kohteena  varmastikin paikallisjoukot ja niihin sijoitettava henkilöstö. Pidänkin tärkeänä, että niiden joukkojen sijoitusten suunnittelussa käytettäisiin hyväksi meidän reserviläisjärjestöjen asiantuntemusta. Kuten tiedämme, vain osa meidänkin jäsenistöstä toimii aktiivisesti yhdistystoiminnassa ja olisi varmasti tarkoituksenmukaista, että juuri heitä saataisiin sijoitettua paikallistason organisaatioihin. Lisäksi paikallisjoukkojen harjoitukset, jotka todennäköisesti tulevat perustumaan vapaaehtoisuuteen, vaativat onnistuakseen porukan, joka koostuu ns. ”hyvistä tyypeistä”. Tähänkin ratkaisuna on yhdistykset, joista löytyy paras paikallistuntemus alueen aktiivisista vapaaehtoisista maanpuolustajista.

Haluan lopuksi toivottaa koko jäsenkunnalle sekä kaikille yhteistyökumppaneille menestyksellistä uutta vuotta 2014!

 

Mikko Halkilahti
puheenjohtaja 2014 – 2016
Suomen Reserviupseeriliitto